Tunel przejdzie pod Odrą i z powodu sąsiedztwa Zakładów Chemicznych w Policach został przedłużony z 3,5 do 5 km. Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 50 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy pierścień wokół miasta. 

ZOS skróci dojazd z S3 do Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy, trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach. 

Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla około 50 km nowego odcinka drogi ekspresowej S6. W dokumencie zapisano kwotę 411,2 mln zł, która pokryje koszty opracowania projektu budowlanego, a po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. 

GDDKiA w najbliższych kilku tygodniach ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji. Oznacza to płynną kontynuację procesu inwestycyjnego po zakończeniu w tym roku etapu dokumentacji koncepcyjnej wraz z badanami podłoża. 

Resort zapewnił również fundusze na przygotowanie obwodnicy Mierzyna, która będzie stanowiła dojazd do węzła Dołuje, jednego z głównych węzłów obwodnicy Szczecina.