Maleje dynamika wzrostu przewozów intermodalnych

Przewozy intermodalne stanowią blisko 15 proc. pracy przewozowej kolei.

Publikacja: 28.11.2021 08:20

Maleje dynamika wzrostu przewozów intermodalnych

Foto: PKP Cargo

UTK wskazuje na malejącą z kwartału na kwartał dynamikę przyrostu przewozów intermodalnych. W pierwszym kwartale praca przewozowa wzrosła o ponad 10%, w drugim o niecałe 7%, a w trzecim o blisko 2% (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). 

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 446 tys. szt. jednostek, co stanowiło prawie 732 tys. TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,8 tys. sztuk (1,8%), a wg liczby TEU o 7,6 tys. sztuk (1,1%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 roku osiągnęła poziom blisko 6,7 mln ton, o ponad 0,5 mln ton (8,6%) więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 2,1 mld tono-km, co oznacza wzrost o 1,8%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyniósł 10,9% wg masy i 14,7% wg wykonanej pracy przewozowej. 

Wielkość przewozów intermodalnych przewyższa wyniki z 2019 roku. – Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia wszystkich uczestników rynku. Warto też zwrócić uwagę, by w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego. Obserwujemy, że część przewozów stanowią puste jednostki. Proces przewozowy można planować tak by kontenery nie wracały puste. Są uniwersalne i można wykorzystywać je w przewozie wielu rodzajów ładunków – zauważa prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

W III kwartale kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej odegrał import, który w III kwartale odpowiadał za 39,8% przewiezionej masy i 29,0% wykonanej pracy przewozowej. Eksport towarów z Polski stanowi 29,7% przewiezionej masy oraz 26,2% wykonanej pracy przewozowej. Pomimo że przewozy tranzytowe pod względem masy stanowią tylko 11,6% całości przewozów intermodalnych, odpowiadają za 23,4% pracy przewozowej.

Przewozy w komunikacji krajowej stanowiły 21,4% wg liczby jednostek, 18,9% pod względem liczby TEU, 18,9% pod względem masy i 21,5% pod względem wykonanej pracy przewozowej w odniesieniu do całości przewozów intermodalnych.

W III kwartale wśród przewożonych koleją jednostek intermodalnych największy udział miały kontenery: 96%. Pozostałe 4% to naczepy i przyczepy samochodowe, wymienne nadwozia samochodowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami i inne. Kontenery 40’ stanowiły 56% wszystkich jednostek, a w przewozach tranzytowych „czterdziestki” stanowiły 93% wszystkich jednostek.

W III kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników. Po trzech kwartałach PKP Cargo ma 37,68% pracy przewozowej, PCC Intermodal 13,24% oraz DB Cargo 11,35%. 

Szynowy
Rewolucja cyfrowa nie rozegra się ponad głowami przewoźników towarowych
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Rynek
Magazyny buforowe będą popularne
Szynowy
Intermodal i magazynowanie. Pandemia przyspiesza zmiany
Roboty
5G to przełom także dla logistyki
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Drogowy
Prognozy dla transportu na pierwszy kwartał