Rada Ministrów opublikowała 16 grudnia 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2330), na mocy którego kierowcy wykonujący transport międzynarodowy, przekraczający zewnętrzne granice UE przy wjeździe do Polski,  zostają zwolnieni z obowiązku okazywania negatywnych testów w kierunku SARS-Cov- 2. Powyższy przepis wszedł w życie z chwilą ogłoszenia. – Niestety rozporządzenie nic nie mówi o możliwości wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny kierowców, którzy trafili na nią po 15 grudnia – ubolewa rzecznika ZMPD Anna Brzezińska-Rybicka.