GDDKiA otworzyła 47 km nowej trasy ekspresowej na Lubelszczyźnie. Do ruchu oddała cztery odcinki drogi ekspresowej S19 o nawierzchni bitumicznej: Lublin – Niedrzwica Duża, obwodnica Kraśnika, Kraśnik – Janów Lubelski i obwodnica Janowa Lubelskiego. – Trasa, której osią jest droga ekspresowa S19, właśnie staje się rzeczywistością. Już za kilka miesięcy pojedziemy nią z Lublina do Rzeszowa – obiecuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w woj. lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie, wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

Droga ekspresowa S19 jest częścią ważnego międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. Trasa licząca 8,8 tys. km przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. W Polsce będzie mierzyć 700 km i łączy województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. 

Ministerstwo Infrastruktury ubiega się o wpisanie „Via Carpatia” do sieci bazowej TEN-T, co ma nastąpić w 2023 roku Minister Adamczyk przypomina, że inicjatywę poparły wszystkie kraje leżące przy tej drodze. Jeżeli plan zostanie zaaprobowany całość trasy w Polsce powstanie do 2026 roku. 

Drodze ekspresowej S19 rząd nadał 16 grudnia nazwę „Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Lech Kaczyński był inicjatorem powstania trasy. W uroczystości wzięli udział wicepremierzy: Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin. Autostrada A2 nosi nazwę Autostrady Wolności, autostrada A1 jest nazwana Autostradą Bursztynową, zaś trasa S8 nosi nazwę Trasy Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.