W 2020 roku urósł tylko drogowy transport ładunków

W okresie pandemii wzrosły przewozy towarów przetworzonych.

Publikacja: 10.12.2021 10:15

W 2020 roku urósł tylko drogowy transport ładunków

Foto: DCT Gdańsk

Z danych International Transport Forum (dawnej Konferencji Ministrów Transportu, znanej pod skrótem CEMT lub EKMT) wynika, że w 2020 roku pracę przewozową w przewozach ładunków w badanych 36 krajach świata powiększył jedynie transport drogowy w stosunku do średniej z lat 2017-2019. 

W 19 państwach praca przewozowa transportu samochodowego była większa niż średnia w okresie przedpandemicznym. Największy wzrost zanotowano w Czechach (+35%), w Polsce (+23%), Litwie (+22%) oraz Serbii i Bułgarii (oba kraje +18%). 

Największe spadki miały miejsce w Azerbejdżanie (-48%), Portugalii (-26%), Estonii (-23%) i na Węgrzech (-16%).  

ITF

Przewoźnicy kolejowi wykonali w w 2020 roku mniej pracy, największy spadek zarejestrowały koleje na Łotwie (-50%), w Mołdawii (-39%), Estonii (-27%), Luksemburgu (-23%) i Holandii (-17%). W 12 krajach przewozy kolejowe były większe, a rekordowe przyrosty zanotowały koleje w Grecji (+32%), Chorwacji (+19%) i Bułgarii (+16%). 

Żegluga śródlądowa zmniejszyła przewozy w Polsce o 33%, o 32% w Czechach i 30% w Wielkiej Brytanii. Tylko w ośmiu krajach ta gałąź transportu wykonała większą pracę przewozową niż w okresie referencyjnym. Największe wzrosty zanotowano w Kazachstanie (+136%), Norwegii (+124%), Mołdawii (+59%) i Litwie (+50%). 

ITF

Rurociągowy transport ropy naftowej powiększył się tylko w pięciu krajach z 22, które udostępniły dane. Na pierwszych trzech miejscach znalazły się: Północna Macedonia (+102%), Norwegia (+95%) i Turcja (+12%). Największe spadki zanotowano na Łotwie (-59%), Litwie (-40%), Portugalii (-29%) i Francji (-22%). 

Przeładunki kontenerów w portach morskich w krajach OECD nieustannie rosły w latach 2010-2019, osiągając 40-procentowy wzrost. Spowolnienie nastąpiło w okresie 2017-2019, gdy dynamika wyniosła tylko 8 proc. W 2020 roku tonaż zmalał w stosunku do lat 2017-2019 o 0,1%, zaś liczba TEU wzrosła o 0,9%. 

W podziale na kraje w 2020 roku wzrosty tonażu zanotowano w Norwegii (o 14%), Belgii (+9%) i Turcji (+7%). Liczba TEU wzrosła najbardziej w Norwegii i Belgii (o 14% w obu krajach), Turcji (+8%) i Grecji (+6%). 

ITF

Przewozy pasażerskie przeżyły w 2020 roku załamanie. Zarówno koleje jak i autobusy przewiozły w 2020 roku mniej pasażerów we wszystkich krajach. Koleje zmniejszyły przewozy w Kanadzie o 86%, w Albanii o 74%, w Wielkiej Brytanii o 70%, w Mołdawii o Meksyku o 67%. 

Tylko 9 krajów przekazało statystyki przewozów samochodowych, i z tych danych wynika, że największe spadki zanotowano w Kazachstanie (-52%), Francji (-20%), USA (-13%), Czechach (-11%) i Norwegii (-7%). 

ITF

Zmniejszony ruch sprawił, że zarejestrowano mniej ofiar wypadków drogowych. W UE i Turcji liczba zgonów w wyniku wypadków drogowych zmniejszyła się o 20%, w Japonii i Korei spadek był 18-procentowy, w Izraelu, Chile i Meksyku 12-procentowy. W Kanadzie ofiar było o 6% mniej, zaś w USA o 5% więcej.

Z danych International Transport Forum (dawnej Konferencji Ministrów Transportu, znanej pod skrótem CEMT lub EKMT) wynika, że w 2020 roku pracę przewozową w przewozach ładunków w badanych 36 krajach świata powiększył jedynie transport drogowy w stosunku do średniej z lat 2017-2019. 

W 19 państwach praca przewozowa transportu samochodowego była większa niż średnia w okresie przedpandemicznym. Największy wzrost zanotowano w Czechach (+35%), w Polsce (+23%), Litwie (+22%) oraz Serbii i Bułgarii (oba kraje +18%). 

Pozostało 83% artykułu
Lotniczy
Koreańczycy z mniejszościowym udziałem w CPK
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Krajowe
Wynagrodzenia kierowców: krok we właściwym kierunku
Krajowe
Rząd zdecydował: koniec z podróżą służbową w transporcie
Drogowy
Girteka buduje w Wielkopolsce nowy zespół
Szynowy
Huśtawka cen transportu z Chin trwa