Rząd zdecydował: koniec z podróżą służbową w transporcie

Koszty transportu drogowego w górę przez nowe przepisy Pakietu Mobilności.

Publikacja: 07.12.2021 15:49

Rząd zdecydował: koniec z podróżą służbową w transporcie

Foto: Robert Przybylski

Rząd przyjął 7 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafi do Sejmu 13 grudnia. Rząd zakłada, że nowe przepisy wejdą miesiąc po ogłoszeniu. 

Nowelizacja likwiduje podróż służbową jako formę wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. 

ZUS z ryczałtem

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska podkreśla, że konsekwencją zmiany będzie traktowanie diet i ryczałtów wypłacanych po dniu wejściu w życie ustawy jako elementu wynagrodzenia podlegające opodatkowaniu i objęciu składkami na ubezpieczenia społeczne. 

Jako swoistą rekompensatę zwiększenia kosztów pracy, rząd zaproponował zastosowanie do wynagrodzeń kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym przepisów ustawy o podatku dochodowym i przepisów MRPiPS o naliczaniu podstawy naliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne stosowanych dotychczas wobec pracowników zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców zagranicą. 

TLP szacuje, że średni wzrost kosztów pracy wyniesie co najmniej 17,5%. – Przekłada się to na wzrost całkowitych kosztów przewozu drogowego średnio o co najmniej 5,5%. Dotyczy to przede wszystkim przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe nie objęte delegowaniem. W przypadku pracy kierowców objętej delegowaniem, wykonywanej w tych państwach członkowskich, w których wynagrodzenie znacznie przewyższa średnią europejską, wzrost kosztów pracy, a tym samym wzrost całkowitych kosztów wykonywanych przewozów drogowych może być wyższy – ostrzega prezes TLP Maciej Wroński. 

Wzrost kosztów w konkretnej firmie zależeć będzie w dużym stopniu od dotychczasowych proporcji wypłacanego w 2021 roku wynagrodzenia do należności wynikających z podróży służbowej, a także od rodzaju wykonywanej pracy przewozowej. 

Łatwiej o utratę dobrej reputacji

Nowe przepisy doprecyzowały zasady dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę.

Nowelizacja również wprowadziła obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. 

Szerszy będzie katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. 

Z kolei przewoźnicy używający lekkich pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony muszą do 20 maja 2022 roku uzyskać licencję na transport drogowy rzeczy.

Rząd przyjął 7 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafi do Sejmu 13 grudnia. Rząd zakłada, że nowe przepisy wejdą miesiąc po ogłoszeniu. 

Nowelizacja likwiduje podróż służbową jako formę wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. 

Pozostało 85% artykułu
Drogowy
Girteka buduje w Wielkopolsce nowy zespół
Drogowy
Dwie trzecie ciężarówek w klasie Euro VI
Drogowy
Firmy transportowe odzyskają maut z odsetkami
Drogowy
Prognozy dla transportu na pierwszy kwartał
Roboty
5G to przełom także dla logistyki
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?