Na plenarnym posiedzeniu Dumy Państwowej 23 maja, posłowie jednogłośnie uchwalili apel do rosyjskiego rządu o podjęcie działań wobec polskich przewoźników drogowych w związku z antyrosyjską polityką polskich władz.

„Posłowie apelują do Rządu Federacji Rosyjskiej i domagają się działań odwetowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej, odzwierciedlających decyzję Unii Europejskiej w ramach tzw. piątego pakietu sankcji” – czytamy w dokumencie.

Tym samym zdaniem parlamentarzystów konieczne jest wyłączenie możliwości poruszania się polskich przewoźników drogowych po terytorium Federacji Rosyjskiej, „umożliwiając przemieszczanie się ich pojazdów od granicy państwowej Federacji Rosyjskiej do najbliższych terminali celnych w celu w celu odzyskania przyczep lub naczep lub przeładunku towarów na transport przewoźników rosyjskich”.

Duma Państwowa zaproponowała rządowi Federacji Rosyjskiej wyłączenie możliwości „tankowania pojazdów polskich przewoźników drogowych po rosyjskich cenach detalicznych, ustalając dla nich koszt paliwa na poziomie cen Unii Europejskiej”.