Artykuł Sponsorowany 

Jak wynika z „Europejskiego raportu 2023 o kierowcach samochodów dostawczych”[1], którego partnerem branżowym jest Polski Instytut Transportu Drogowego, kierowcy samochodów dostawczych twierdzą, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest najważniejszym czynnikiem, który poprawiłby jakość ich pracy. Tak zadeklarowało w ankiecie 44% kierowców. Na drugim miejscu znalazła się lepsza infrastruktura drogowa – 41%, a na trzecim mniej czasu traconego w korkach – 39%.

Bezpieczeństwo na drodze ma kluczowe znaczenie

Począwszy od 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie spadła o 10%[2]. Niemniej jednak, jak pokazuje badanie, menedżerowie flot i kierowcy pojazdów użytkowych nadal są bardzo zaniepokojeni kwestią bezpieczeństwa. Zarówno właściciele firm, jak i kierowcy chcą, aby praca była bezpieczniejsza, jednak większość kierowców pojazdów dostawczych nie ma dostępu do wiodących technologii poprawiających bezpieczeństwo na drodze, takich jak profesjonalna nawigacja, wskazówki dla kierowców czy kamery samochodowe wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Wzmożony ruch drogowy wyzwaniem dla kierowców

Szacuje się, że straty wynikające z wysokiego natężenia ruchu drogowego w Unii Europejskiej sięgają rocznie 110 miliardów euro[3]. Fakt ten podkreśla wpływ czasu straconego w korkach na finanse firm korzystających z flot pojazdów. W badaniu, 68% kierowców określiło zatory w ruchu drogowym jako duże lub bardzo duże wyzwanie. Z kolei kierowcy ze stażem pracy w przedziale 11-15 lub 16 lat i dłuższym najczęściej umieszczają ruch drogowy wysoko na liście wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć.

„Dla kierowców największym wyzwaniem w codziennej pracy jest ruch na drogach, znalezienie miejsca parkingowego, czy po prostu zachowanie innych użytkowników w ruchu. W całej Europie jest problem z dostępnością parkingów i sanitariatów, więc to co powiedzieli ankietowani nie jest zaskoczeniem.” – powiedziała Dr inż. Justyna Świeboda, Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Satysfakcja z pracy utrzymuje się na wysokim poziomie

Zdaniem 48% kierowców pojazdów dostawczych „dobrze wykonana praca” stanowi największy priorytet. Wskaźnik ten jest jeszcze wyższy wśród kierowców z ponad 16-letnim stażem pracy i wynosi 57%. Tym samym oznacza to, że im bardziej doświadczony kierowca, tym ważniejsza jest dla niego satysfakcja z wykonywanej pracy.

Cyfryzacja procesów biznesowych

Powszechne przekonanie, że kierowcy podchodzą do nowych technologii z rezerwą jest błędne. Większość kierowców chętnie widziałaby większą cyfryzację procesów biznesowych, które pomogłyby zapewnić im bezpieczeństwo, ominąć korki i zwiększyć wydajność, jednak mają oni ograniczony dostęp do zaawansowanych rozwiązań, które pomogłyby sprostać tym wyzwaniom. Ponad 50% kierowców nie korzystało z żadnego z potencjalnych rozwiązań z listy przedstawionej w ankiecie. Przeciętnie z każdego rozwiązania korzysta tylko 33% ankietowanych kierowców. Poproszeni o sprecyzowanie, w jakim stopniu chcieliby korzystać z poszczególnych rozwiązań, w większości odpowiedzieli, że chcieliby używać wszystkich z nich. „Większość kierowców samochodów dostawczych nadal pracuje bez wsparcia wiodących technologii, które mogłyby im pomóc w rozwiązywaniu problemów, takich jak profesjonalne nawigacje, coaching kierowców czy kamery z wbudowaną sztuczną inteligencją.” – powiedział Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE z firmy Webfleet. „Są oni jednak świadomi zalet zaawansowanych systemów i pragną wsparcia ze strony tego rodzaju rozwiązań cyfrowych.” – dodał.

Polscy kierowcy samochodów dostawczych

Na terenie Polski funkcjonuje wiele firm transportowych, zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm lokalnych, zatrudniających kierowców pojazdów dostawczych. Realizacja dostaw towarów na tzw. ostatniej mili, usługi kurierskie, transport specjalistyczny, przeprowadzki, wsparcie serwisowe i montażowe – to niektóre z usług świadczonych przez kierowców samochodów dostawczych w Polsce. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, kierowcy pracujący w Polsce są bardziej zadowoleni z wykonywania swoich codziennych obowiązków. Badanie wykazało, że 60% polskich kierowców jest bardzo zadowolonych ze swojej pracy. Spośród elementów, które mogłyby wpłynąć na jeszcze większą satysfakcję z pracy, kierowcy wskazali poprawę bezpieczeństwa na drogach – 43% ankietowanych, mniej czasu spędzonego w korkach – 42% oraz lepszą infrastrukturę drogową – 37%.

Według raportu, kierowcy z Polski mają także najwięcej wyzwań. Dotyczą one kwestii związanych między innymi ze spełnianiem oczekiwań klientów, znalezieniem miejsca parkingowego, zagęszczonym ruchem drogowym, wypełnianiem dokumentów oraz z komunikacją z klientami i biurem – wskazało je ponad 70% kierowców. Niewiele mniej wybrało wyzwania obejmujące styl jazdy innych użytkowników drogi, obsługę zadań serwisowych, dotrzymywanie terminów szacowanego czasu przybycia, konserwację pojazdu oraz korzystanie z aplikacji i rozwiązań cyfrowych.

„Wyniki naszych badań dają jasny obraz specyfiki pracy, jaką wykonują kierowcy samochodów dostawczych, ich problemów i wsparcia, jakiego potrzebują.” – podsumowuje Terlecki. „Istnieją różnice między poszczególnymi krajami, ale wyraźnie widać, że natężenie ruchu drogowego, bezpieczeństwo i stan infrastruktury stanowią wyzwania w całej Europie.”

Pełny „Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych” jest dostępny tutaj.

[1] Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badań rynku OnePoll na próbie 960 kierowców samochodów dostawczych w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2023 roku. Respondenci pochodzili z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii i Polski.

[2] Road safety in the EU (2023) Komisja Europejska.

[3] Urban mobility in the EU (2019) Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Artykuł Sponsorowany