Unia przygotowuje dla przedsiębiorców uproszczenia w rejestracji

Dzięki platformie Jednolity Portal Cyfrowy (JPC) urzędy z różnych krajów UE wymienią się informacjami o przedsiębiorcy i zwolnią go z obowiązku załatwiania formalności w tych krajach Wspólnoty, w których zechce prowadzić firmę.

Publikacja: 21.10.2020 09:59

Unia przygotowuje dla przedsiębiorców uproszczenia w rejestracji

Foto: logistyka.rp.pl

Zgodnie z założeniami stanie się to możliwe w grudniu 2023 roku. Twórcy JPC planują uruchomienie łącznie 21 procedur, które będą dostępne w nowym serwisie, np. rejestracja pojazdu, zmiana adresu zamieszkania czy też złożenie deklaracji podatkowej.

Czytaj więcej w: Wodorowe ciężarówki Hyundaia w Szwajcarii

Jednolity Portal Cyfrowy zostanie osadzony na istniejącej platformie internetowej „Twoja Europa”. W założeniach portal ma również zapewnić dostęp do już istniejących serwisów wsparcia, np. Pojedynczych Punktów Kontaktowych, jak np. biznes.gov.pl.

JPC kierować się będzie zasadą, że jeżeli dana procedura jest dostępna elektronicznie dla obywatela jednego kraju członkowskiego, powinna być też dostępna dla użytkowników z pozostałych państw.

Czytaj więcej w: Kto odpowie za szkody autonomicznych aut?

Na obszarze całej Wspólnoty zniknie konieczność wielokrotnego dostarczania tych samych dokumentów poprzez wdrożenie zasady jednorazowości. Wymieniać informacje między sobą będą administracje publiczne.

Pilotażem zasady jednorazowości, w którym bierze udział Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, jest realizowany od 2017 do stycznia 2021 roku projekt „TOOP” (The Once Only Principle Project). Jego celem jest zbadanie możliwości zastosowania „zasady jednorazowości” w zakresie elektronicznej wymiany danych pomiędzy wybranymi krajami europejskiej „27”. W ramach projektu powstała nowa architektura, która w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej UE.

Czytaj więcej w: Pakiet Mobilności to otwarcie raju dla złodziei

Pilotażowa wymiana danych następuje stopniowo i obejmuje trzy główne domeny: elektroniczne usługi dla biznesu, zamówienia publiczne oraz elektroniczne certyfikaty statku i załogi.

– Architektura systemu jest już gotowa, została stworzona w ramach projektu TOOP, w którym ILiM bierze udział. Ta architektura nie zakłada budowy jednego systemu w Europie, tylko integrację już istniejących systemów administracji publicznej w poszczególnych krajach UE. Mówiąc w uproszczeniu tworzymy moduły, które umożliwiają automatyczną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami w różnych krajach. To jest nowe rozwiązanie i przed powszechnym wdrożeniem musi być przetestowane. W Polsce testujemy to rozwiązanie w serwisie biznes.gov.pl. który jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – tłumaczy ekspert w dziedzinie e-administracji dr Szymon Mamrot z ILiM.

Dodaje, że architektura systemu wykorzystuje tzw. model „four-corner”. Systemy e-administracji dwóch krajów nie wymieniają informacji bezpośrednie ze sobą, ale za pomocą punktów dostępowych, które pełnią rolę nadawcy i odbiorcy informacji. – System nie ingeruje w standardy poszczególnych krajów. Wymagane jest jedynie zmapowanie standardu krajowego na standard używany w systemie. Chodzi o to, żeby wymieniając dane mieć pewność, że mówimy o tych samych danych. W przypadku wymiany danych pomiędzy krajami, często pod różnymi nazwami, kryją się w rzeczywistości te same dane – przyznaje Mamrot.

Resort Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiada za wdrożenie w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, które stanowi podstawę prawną, dla omawianego systemu.

Zgodnie z założeniami stanie się to możliwe w grudniu 2023 roku. Twórcy JPC planują uruchomienie łącznie 21 procedur, które będą dostępne w nowym serwisie, np. rejestracja pojazdu, zmiana adresu zamieszkania czy też złożenie deklaracji podatkowej.

Czytaj więcej w: Wodorowe ciężarówki Hyundaia w Szwajcarii

Pozostało 90% artykułu
Materiał Partnera
Jakość w logistyce – dlaczego firm nie stać na pozorne oszczędności?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Innowacje w logistyce
AI, IoT, Big Data i telematyka w zarządzaniu flotą pojazdów
Innowacje w logistyce
Poznański Instytut Technologiczny będzie konkurować z Fraunhoferem
Innowacje w logistyce
Telematyczne przejęcie zatrzęsie Europą
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Innowacje w logistyce
Aktywne znaki zaświecą na głównych drogach