Można odliczać VAT od kart

Odliczenie VAT od transakcji kartami paliwowymi jest możliwe przy dostawie towarów, ale nie usług.

Publikacja: 22.05.2019 13:01

Można odliczać VAT od kart

Foto: closeup of computer keyboard with vat button

Odliczanie VAT od zakupionego paliwa jest ważne dla przewoźników, których zaniepokoił wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18 w sprawie ‚Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH’. Polskie organy potwierdzają, że w przypadku tradycyjnych operatorów kart paliwowych, dla których stanowią one sedno działalności gospodarczej, występują jasne przesłanki pozwalające na zwrot lub odliczenie VAT. Takie karty, jak DKV, E-100, UTA lub emitowane przez koncerny paliwowe jak Orlen, Lotos lub BP pozwalają na odliczanie VAT. Operatorzy ci dokonują dostawy towarów, a nie świadczą usługę finansową. Po drugie, są podmiotem transakcji łańcuchowej, mającym realny wpływ na tę transakcję.

Operator kart paliwowych nie finansuje zakupów swoim klientom. Ponadto pomiędzy stacją paliw a klientem przez sam fakt zatankowania paliwa nie dochodzi do zawiązania stosunku prawnego. – Konieczny jest zatem udział operatora w tej transakcji, gdyż stacja paliw bez okazania ważnej karty operatora nie będzie uprawniona do wydania towarów. Na tym tle nie ulega wątpliwości, że to operator, a nie stacja paliw przekazuje klientowi władztwo nad paliwem – precyzuje doradca podatkowy Tomasz Staruch.

To do operatora karty spływają wszystkie dane o zakupach. – Tylko DKV, a nie stacja, jest w posiadaniu informacji o kliencie tankującym paliwo. Emitent karty ma zatem realny wpływ na okoliczności transakcji dokonywanej na jego rachunek i to on jest odpowiedzialny za kwestie ewentualnych reklamacji – przypomina rzeczniczka DKV Barbara Ryttel.

Tymczasem firma Vega nie jest emitentem kart paliwowych. Nie mogła dysponować towarem jako właściciel, ponieważ nie miała wpływu na transakcję, np. na czas lub miejsce jej zawarcia. Nie mogła więc przenieść dalej prawa do rozporządzania towarem. Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na wysokość kosztów wszystkie transakcje są prowadzone przez spółkę dominującą ‚Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH’, która otrzymuje od dostawców faktury na zakup paliwa wraz z VAT. Następnie, na koniec każdego miesiąca, refakturuje paliwo na spółkę zależną i obciąża ją 2-proc. opłatą.

Spółka zależna wystąpiła o zwrot podatku VAT. Urząd skarbowy jej odmówił, izba skarbowa podtrzymała to rozstrzygnięcie, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do unijnego Trybunału.

Wskazał on, że udostępnienie kart paliwowych nie jest dostawą towarów, ale świadczeniem usług. A wynosząca 2 proc. opłata to wynagrodzenie od spółki zależnej.

Podkreślił, że stosowanie zwolnienia nie zależy od statusu podmiotu świadczącego usługę.

Czytaj też: karta paliwowa

Odliczanie VAT od zakupionego paliwa jest ważne dla przewoźników, których zaniepokoił wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18 w sprawie ‚Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH’. Polskie organy potwierdzają, że w przypadku tradycyjnych operatorów kart paliwowych, dla których stanowią one sedno działalności gospodarczej, występują jasne przesłanki pozwalające na zwrot lub odliczenie VAT. Takie karty, jak DKV, E-100, UTA lub emitowane przez koncerny paliwowe jak Orlen, Lotos lub BP pozwalają na odliczanie VAT. Operatorzy ci dokonują dostawy towarów, a nie świadczą usługę finansową. Po drugie, są podmiotem transakcji łańcuchowej, mającym realny wpływ na tę transakcję.

Legislacja
Tachografy powstrzymają nielegalną konkurencję?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów