Przewodniczącym Komisji Infrastruktury został Paweł Olszewski (Koalicja Obywatelska),  na zastępców posłowie wybrali: Cezarego Grabarczyka (KO), Piotra Króla (PiS), Annę Milczanowską (PiS) i Jerzego Polaczka (PiS). Łącznie z członkami komisja liczy 38 posłów.

Paweł Olszewski jest posłem od 2005 roku. Do jesienie 2015 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnikiem rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. W Sejmie VIII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

To on podpisał wniosek do MEN o przywrócenie zawodu kierowcy w szkołach branżowych, dzięki czemu możliwe było przywrócenie nauczania tego zawodu.

Jest ekonomistą, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek zarządzanie i marketing.

Skład Komisji Infrastruktury Sejmu IX kadencji: Jerzy Bielecki (PiS), Małgorzata Chmiel (KO), Tadeusz Chrzan (PiS), Hanna Gill-Piątek (Lewica), Cezary Grabarczyk (KO), Andrzej Gut-Mostowy (PiS), Dariusz Joński (KO), Maciej Kopiec (Lewica), Stefan Krajewski (PSL-Kukiz15), Piotr Król (PiS), Maria Kurowska (PiS), Robert Kwiatkowski (Lewica), Maciej Lasek (KO), Tomasz Ławniczak (PiS), Anna Milczanowska (PiS), Czesław Mroczek (KO), Aleksander Mrówczyński (PiS), Paweł Olszewski (KO), Anna Paluch (PiS), Jerzy Paul (PiS), Karolina Pawliczak (Lewica), Jerzy Polaczek (PiS), Grzegorz Puda (PiS), Zbigniew Rau (PiS), Piotr Sak (PiS), Krystyna Sibińska (KO), Sławonir Skwarek (PiS), Dobromir Sośnierz (Konfederacja), Franciszek Sterczewski (KO), Mirosław Suchoń (KO), Aleksandra Szczudło (PiS), Paweł Szramka (PSL-Kukiz15), Adam Śnieżek (PiS), Włodzimierz Tomaszewski (PiS), Jacek Tomczak (PSL-Kukiz15), Mariusz Trepka (PiS), Krzysztof Truskolaski (KO), Agata Katarzyna Wojtyszek (PiS).