Pakiet Mobilności negocjowany nocą

Nad ranem 26 listopada mają zakończyć się negocjacje w sprawie Pakietu Mobilności.

Publikacja: 25.11.2019 17:21

Pakiet Mobilności negocjowany nocą

Foto: logistyka.rp.pl

Wieczorem 25 listopada rozpocznie się ostatnia tura trójstronnych rozmów, a finałem ma być ostateczna wersja Pakietu Mobilności. Rozmowy zaczną się o 20.00 i zakończą ok. 5 rano. 26 listopada na 9-9.30 zaplanowana jest konferencja prasowa.

Stronami są przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz państwa przewodniczącego pracom UE w danym półroczu (Finlandii), które reprezentuje Radę UE.

Nocne rozmowy mają zadecydować o zasadach kabotażu i delegowania pracowników. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego nie są pewni, czy uda się wypracować kompromis. Bardziej optymistyczni są urzędnicy Komisji Europejskiej. Uważają, że porozumienie jest w zasięgu i byłoby doskonałym akcentem kończącym kadencję komisarz transportu Violety Bulc.

Tymczasem ministrowie transportu Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Węgier wysłali do unijnych organów list wskazując, że obowiązkowe powroty ciężarówek jedynie zwiększą zanieczyszczenie powietrza i puste przebiegi. Wskazali ponadto, że wymaganie od kierowców, aby swój wolny czas spędzali w domach oraz zakazanie spania w kabinie jest niedopuszczalnym ograniczeniem osobistej wolności. Dodali w liście, że niezależnie od kształtu przegłosowanego Pakietu Mobilności, będzie on oznaczał utratę konkurencyjności sektora transportowego oraz stratę wielu miejsc pracy w różnych branżach.

Nadal strony spierają się o konieczność powrotu samochodów do baz co 4 tygodnie (propozycja PE, czemu sprzeciwiają się kraje członkowskie), kabotażu (PE chce skrócić czas tych operacji do trzech dni, gdy obecne regulacje pozwalają na 7 dni) oraz wypoczynek kierowcy. W tym ostatnim przypadku kraje członkowskie popierają regulację pozwalającą na zakończenie dwóch tygodni pracy pod rząd krótkim odpoczynkiem (po 24 godziny) i trzeci długim (45 godzin plus wyrównanie w wysokości łącznie 42 godzin za poprzednie dwa odpoczynki). PE proponuje aby już po dwóch tygodniach kierowca musiał pobierać długi odpoczynek wraz z 21-godzinnym wyrównaniem.

To rewolucyjne dla transportu rozwiązanie oznaczałoby, że w 8-tygodniowym okresie rozliczeniowym kierowca miałby 3 tygodnie wolnego, gdy w obecnym systemie są to dwa tygodnie. Skutkiem nowych regulacji byłoby także pogłębienie braku kierowców.

Uzgodnione w trilogu zapisy będą następnie akceptowane w Parlamencie Europejskim i Radzie EU.

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?