Oddalają się odszkodowania za zmowę cenową

W piątek 7 lutego Sąd Okręgowy w Monachium odrzucił pozew Financialright domagający się odszkodowań dla przewoźników za zmowę cenową.

Publikacja: 09.02.2020 22:12

Oddalają się odszkodowania za zmowę cenową

Foto: logistyka.rp.pl

Producenci ciężarówek mogą odetchnąć. 37. Izba Cywilna Sądu Okręgowego w Monachium orzekła, że pozew w wysokości 867 milionów euro nie jest prawnie dopuszczalny. Izba postrzega działania firmy windykacyjnej Financialright jako naruszenie Ustawy o usługach prawnych (RDG). Sąd w Monachium orzekł, że cesja wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej z tytułu pozwu zbiorowego jest nieważna.

Odszkodowania tak, ale nie hurtowo

Sąd uznał, że firma powodowa przekroczyła uprawnienia windykacyjne. Prawnicy producentów ciężarówek argumentowali już na początku procesu w październiku, że firma windykacyjna powinna dochodzić wyłącznie roszczeń bezspornych z prawnego punktu widzenia.

Według sądu okręgowego w Monachium egzekucja w sprawach dotyczących szkód o charakterze masowym oparta na technologii informatycznej nie jest możliwa. Sędzia przewodnicząca Gesa Lutz widzi także konflikt interesów; chodzi o zupełnie różne ciężarówki: od ciągników siodłowych do samochody budowlane, z różnymi silnikami i wyposażeniem, od różnych producentów, kupowanych przez klientów w różnych krajach, czasami nawet na lata przed wprowadzeniem euro.

Czytaj więcej w: Odszkodowania za zmowę cenową

Takie wiązanie roszczeń z najróżniejszymi szansami na sukces dla firmy, która w przypadku sukcesu zdobywa jedną trzecią kwoty, narusza ustawę o usługach prawnych. Prawo chroni osoby poszukujące prawa „przed niewykwalifikowanymi dostawcami usług prawnych”.

Sędziowie mają również poważne obawy związane z udziałem amerykańskiego funduszu sądowego Burford. Jego udział zwalnia Financialright z kosztów postępowania, a zatem – jak wskazują sędziowie – powód może podejmować bardzo ryzykowne działania powodujące koszty.

Izba Cywilna wnioskuje z tej zależności, że istnieje konkretne ryzyko wpływu niewłaściwych kryteriów decyzyjnych na sposób egzekwowania prawa. Byłoby to sprzeczne z interesem klientów Financialright.

Możliwe odwołanie

Powodowie scedowali swoje roszczenia o odszkodowanie za 84 tys. rzekomo zawyżonych cen ciężarówek na firmę windykacyjną Financialright, która była jedyną stroną w sądzie w rozstrzygniętym 7 lutego procesie. W przypadku powodzenia firma Financialright zebrałaby jedną trzecią kwoty odszkodowania. W 2016 roku Komisja UE ukarała kartel producentów ciężarówek grzywnami o łącznej wysokości prawie czterech miliardów euro, ale pozostawiła otwartą kwestię, czy nabywcy ciężarówek nie ponieśli w związku z tym szkody.

Czytaj więcej w: Iveco na celowniku UOKiK

Drugi pozew Financialright za 541 milionów euro jest w toku przed sądem okręgowym. Sąd nie wydał jeszcze orzeczenia w tej sprawie. W Monachium toczy się również około 110 innych postępowań dotyczących kartelu ciężarówek. Wśród firm domagających się odszkodowania jest Deutsche Bahn i Bundeswehra.

Firma Financialright rozważa apelację do Wyższego Sądu Okręgowego w Monachium.

Niemieckie Stowarzyszenie Spedytorów BGL szacuje, że oba postępowania dotyczą roszczeń 7100 spedytorów z łączną liczbą 149 tys. pojazdów użytkowych. Prawnicy z kancelarii Hausfeld oszacowali średnie szkody na 5 tys. euro na ciężarówkę.

W listopadzie Federalny Trybunał Sprawiedliwości BGH wydał wyrok mówiący, że firma windykacyjna może przejąć pozew najemcy przeciwko jego właścicielowi. Sędzia Lutz wskazała jednak, że istnieje znacząca różnica między postępowaniem w Monachium a postępowaniem w Monachium: „Federalny Trybunał Sprawiedliwości nie musiał rozstrzygać sporu zbiorowego”.

Financialright rozważy również, czy procesy sądowe mogą zostać podzielone. Wyrok nie jest ostateczny; Financialright może odwołać się do Wyższego Sądu Okręgowego w Monachium.

Producenci ciężarówek mogą odetchnąć. 37. Izba Cywilna Sądu Okręgowego w Monachium orzekła, że pozew w wysokości 867 milionów euro nie jest prawnie dopuszczalny. Izba postrzega działania firmy windykacyjnej Financialright jako naruszenie Ustawy o usługach prawnych (RDG). Sąd w Monachium orzekł, że cesja wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej z tytułu pozwu zbiorowego jest nieważna.

Odszkodowania tak, ale nie hurtowo

Pozostało 89% artykułu
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?