Przepadły korzystne dla polskich przewoźników poprawki do Pakietu Mobilności

Pakiet Mobilności na ostatniej prostej, w lipcu Parlament Europejski przyjmie Pakiet Mobilności.

Publikacja: 08.06.2020 16:54

Przepadły korzystne dla polskich przewoźników poprawki do Pakietu Mobilności

Foto: logistyka.rp.pl

Komisja Transportu PE (TRAN) odrzuciła 8 czerwca poprawki do Pakietu Mobilności 1, informuje stały przedstawiciel ZMPD w Brukseli Margareta Przybyła. Do wejścia Pakietu Mobilności w życie potrzebne jest już tylko głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego. Do południa posłowie TRAN odrzucili wszystkie poprawki, a głosowania Komisji Transportu odbędą się wieczorem.

Odrzucone poprawki to:

Delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego:

 • Zwiększona liczba operacji wymiany handlowej dozwolona oprócz podróży dwustronnej bez uruchamiania zasad delegowania (do 3 w sumie, zamiast 1 w każdym kierunku lub do 2 w przypadku powrotu).
 • Usunięcie odniesień do włączenia odcinków dróg w transporcie kombinowanym, aby umożliwić rozwiązanie tego problemu w samej dyrektywie w sprawie transportu kombinowanego.

Czytaj więcej w: Pakiet Mobilności nie do zatrzymania

Zasad dotyczących czasu jazdy i odpoczynku:

 • Możliwość spędzenia regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku dłuższego niż 45 godzin w ramach rekompensaty za poprzedni skrócony tygodniowy okres odpoczynku) w pojeździe, pod warunkiem, że jest on zaparkowany na certyfikowanym bezpiecznym parkingu.
 • Możliwość spędzenia przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku dłuższego niż 45 godzin w ramach rekompensaty za poprzedni skrócony tygodniowy okres odpoczynku) co 4 tygodnie w dowolnym wybranym przez niego miejscu.
 • Powrót do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie organizacji okresów odpoczynku z okresem odniesienia 2 tygodnie.

Czytaj więcej w: Poprawki to ostatnia szansa na zmianę Pakietu Mobilności

Dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych:

 • Usunięcie 8-tygodniowego obowiązkowego powrotu pojazdu do kraju miejsca rejestracji.
 • Usunięcie odniesień do włączenia odcinków dróg w transporcie kombinowanym, aby umożliwić rozwiązanie tego problemu w samej dyrektywie w sprawie transportu kombinowanego.
 • Usunięcie 4-dniowego „okresu na odstąpienie” w przypadku kabotażu (chociaż kilka poprawek sugeruje różne opcje, takie jak 48-godzinny „okres na odstąpienie” lub 1 limit pracy kabotażu, jako kompromis).

Ponadto we wszystkich trzech obszarach wprowadzono następujące zmiany:

 • Zawieszenie niektórych przepisów nowych zasad w wyjątkowych okolicznościach, w wyniku działania siły wyższej (np. Kryzys zdrowia publicznego, stan wyjątkowy w środowisku lub stan wyjątkowy o charakterze społeczno-politycznym i wojskowym), na czas trwania stanu wyjątkowego i powrotu do zdrowia.
 • zobowiązanie Komisji do przedstawienia oceny wpływu, nie później niż 4 miesiące po opublikowaniu nowego ustawodawstwa w Dzienniku Urzędowym UE, dotyczącego wpływu nowych przepisów na rzeczywistą sytuację gospodarczą na rynku przewozów drogowych w UE oraz zdrowie i bezpieczeństwo kierowców.
 • 18-miesięczny okres przejściowy od wejścia w życie nowego ustawodawstwa po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Powyższe poprawki były zgodne z oczekiwaniami członków europejskiej organizacji spedytorów CLECAT oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Komisja Transportu PE (TRAN) odrzuciła 8 czerwca poprawki do Pakietu Mobilności 1, informuje stały przedstawiciel ZMPD w Brukseli Margareta Przybyła. Do wejścia Pakietu Mobilności w życie potrzebne jest już tylko głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego. Do południa posłowie TRAN odrzucili wszystkie poprawki, a głosowania Komisji Transportu odbędą się wieczorem.

Odrzucone poprawki to:

Pozostało 88% artykułu
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?