Niemcy zwrócą przewoźnikom miliony euro z maut

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał 28 października bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowych ze wszystkich krajów odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (maut).

Publikacja: 28.10.2020 16:40

Niemcy zwrócą przewoźnikom miliony euro z maut

Foto: fot. AdobeStock

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-321/19 koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu opłat za przejazd z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe.

Czytaj więcej w: Unijne zielone korytarze po raz drugi

Trybunał stwierdził, że dyrektywa 1999/62 nakłada na państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, precyzyjny i bezwarunkowy obowiązek ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury, mianowicie kosztów budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury.

Czytaj więcej w: Znikające Eurowiniety

Oznacza to, że maut był pobierany niezgodnie z prawem europejskim, a firmy transportowe, które od wielu lat płaciły wygórowane stawki mogą żądać zwrotu. Pierwsze wnioski o zwrot maut Kancelaria Prawna Iuridica składała w imieniu firm transportowych w 2013 roku. Wtedy grupa niespełna 100 firm podjęła decyzję, aby walczyć o zwrot niesłusznie naliczanych opłat. Największe firmy transportowe żądają zwrotu kilku milionów euro.

Czytaj więcej w: Awaryjny plan dla transportu na wypadek pandemii

Wyrok TSUE w sprawie C-321/19 jest wynikiem wieloletniej batalii sądowej prawników reprezentujących polskich przewoźników. Pomimo kilku przegranych bitew – na etapie postępowania przed niemieckimi sądami powszechnymi, które jak nie trudno się domyśleć nie chciały wydać wyroku „przeciwko” swojemu krajowi, wygraliśmy ostateczną wojnę w Trybunale Sprawiedliwości.

Czytaj więcej w: Niezbędne nowe zasady wynagrodzenia kierowców

Firmy transportowe, które płaciły opłaty drogowe w Niemczech w latach 2017-2020 mogą już dzisiaj domagać się odzyskania pieniędzy. Czasu jest niewiele w związku z okresem przedawnienia na dochodzenie tego typu roszczeń.

Przedsiębiorcy mogą powoływać się na ten wyrok bezpośrednio przed sądami krajowymi przeciwko państwu członkowskiemu, jeżeli owo państwo uchybiło temu obowiązkowi lub dokonało jego nieprawidłowej transpozycji. Podobnie jak miało to miejsce w 2014 roku w przypadku podatku IVMDH w Hiszpanii, tak teraz Trybunał Sprawiedliwości UE kolejny raz stanął po stronie przewoźników wydając korzystny dla nich wyrok.

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-321/19 koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu opłat za przejazd z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe.

Czytaj więcej w: Unijne zielone korytarze po raz drugi

Pozostało 87% artykułu
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?