Na posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury 11 maja, senatorowie zgłosili 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej w: Od tych testów zależy przyszłość e-Toll

Dotyczą one zmian wprowadzonych do ustawy o drogach publicznych. Sentorowie proponują:

odrzucić proponowaną przez rząd, coroczną waloryzację stawek myta o wskaźnik inflacji,

zobowiązać KAS do zapewnienia bezpłatnych urządzeń pokładowych, montowanych w pojeździe, jak dzieje się to w przypadku obecnego systemu viaToll,

Czytaj więcej w: Braki półprzewodników stawiają pod znakiem zapytania wdrożenie e-Toll

uchylenie przepisu, który uniemożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi e-Toll, opłacenie myta w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przejazdu, jeżeli miała miejsce kontrola skarbowa, a także powoduje dodatkowo nałożenie kary,

określenie daty zamknięcia systemu viaToll poprzez komunikat KAS opublikowany z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Czytaj więcej w: Nowy pobór myta ruszy w czerwcu

W ostatnim punkcie senatorowie wskazują, że zaproponowana sztywna data wygaszenia obecnego systemu jest ryzykowna dla KAS i przewoźników. Nie ma bowiem producentów i dystrybutorów urządzeń pokładowych, którzy zapewniliby wystarczające ich ilości. Elastyczna data zakończenia funkcjonowania obecnego systemu pozwoliłaby KAS nadzorować podarz urządzeń, a przewoźnikom zapewni do nich dostęp.

W przyszłym tygodniu nowelizowanym pakietem ustaw zajmie się Sejm.