Senat 13 maja odrzucił w całości ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Senacka Komisja Infrastruktury negatywnie zaopiniowała sejmowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Senat 50 głosami odrzucił ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym nie głosował poprawek senatorów.

Projekt ustawy wróci do Sejmu, który może odrzucić uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upadła i nie stanie się obowiązującym prawem.

Projekt ustawy zawiera m.in. przedłużenie działania systemu viaToll do końca września.