OECD pesymistycznie o gospodarce

Wzrost ekonomiczny w ostatnim roku wyraźnie osłabł, a wirus pogłębił spadki.

Publikacja: 03.03.2020 11:36

OECD pesymistycznie o gospodarce

Foto: logistyka.rp.pl

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD już liczy straty spowodowane wirusem. Obawia się, że pierwszy kwartał może zapisać się spadkami światowego PKB. Na ten rok obniżyła jego przewidywany wzrost z 2,9 do 2,4 proc. OECD podkreśla, że już wcześniejsza dynamika była słaba, ale przynajmniej sytuacja zaczynała stabilizować się.

Spadki w Chinach

Symulacje wskazują na 4-procentowy spadek popytu wewnętrznego w Chinach i Hong-Kongu w pierwszym kwartale roku. W drugim kwartale spodziewany jest 2-procentowy spadek.

Czytaj więcej w: Opustoszały terminale cargo

W sumie dynamika wzrostu chińskiej gospodarki spadnie poniżej 5 proc. w tym roku i dopiero w przyszłym przekroczy 6 proc. Wirus zachwiał nastrojami rynków finansowych, już cierpi rynek usług turystycznych. Dlatego OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB wszystkich krajów G20, a szczególnie duże spowolnienie wzrostu PKB oczekiwane jest w krajach mocno powiązanych z gospodarką chińską, jak Japonia, Korea i Australia.

Jeżeli ekspansja wirusa zostanie powstrzymana zgodnie z planami, wzrost światowej gospodarki osiągnie w 2021 roku poziom 3,25 proc. Jeżeli jednak nie uda się zlikwidować szybko ognisk choroby, wówczas tegoroczny wzrost PKB sięgnie 1,5 proc., czyli połowy prognozowanej wcześniej wartości.

OECD wskazuje, że udział Chin w światowej gospodarce przekracza 16 proc. gdy w 2006 roku było to 6 proc. W przypadku działalności przemysłowej udział Chin przekroczył 21 proc., w globalnym handlu 11 proc., turystyce 9 proc. i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych 7 proc. W porównaniu do 2006 roku obecne wskaźniki są ok. trzykrotnie wyższe.

Czytaj więcej w: Logistyczna kwarantanna

Chiny odpowiadają za ponad 55 proc. światowej produkcji aluminium, ponad połowę produkcji miedzi, blisko połowę produkcji niklu i cynku. Na początku wieku te odsetki z rzadka przekraczały 10 proc. Dlatego wpływ epidemii na światową gospodarkę będzie znacznie większy niż SARS.

Europa ledwo powyżej zera

Dla strefy euro OECD przewidywało w listopadzie 2019 roku wzrost PKB w roku 2020 na 1,2 proc., ale zrewidowało prognozy na 0,8 proc. Dla Niemiec wcześniejsze prognozy mówiły o 0,6-procentowym wzroście, zaś najnowsze przewidują 0,3 proc. wzrostu. Powodem spadku jest duży niemiecki eksport do Chin.

Z kolei niemiecki Ifo Institut szacuje, że wskutek epidemii koronawirusa wzrost gospodarczy Chin w 2020 roku zmniejszy się o 1 pkt. proc. Polski PKB i liczba pracujących w Polsce mogą zmniejszyć się o około 0,02 proc., wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomiczny, wykonanych na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych (WIOD Release 2016).

Czytaj więcej w: Wirus zniechęcił do Alibaby

Polska znajdzie się w gronie krajów UE w relatywnie niewielkim stopniu dotkniętych osłabieniem chińskiej gospodarki, uważa PIE.

OECD wskazuje, że 2019 roku przyniósł po raz pierwszy od 2009 roku spadki przewozów handlowych. W ubiegłym roku przewoźnicy lotniczy zanotowali spadki przewozów, podobnie jak malał ruch kontenerowy. OECD przygotowuje się na dalsze spadki, przynajmniej w średnim okresie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD już liczy straty spowodowane wirusem. Obawia się, że pierwszy kwartał może zapisać się spadkami światowego PKB. Na ten rok obniżyła jego przewidywany wzrost z 2,9 do 2,4 proc. OECD podkreśla, że już wcześniejsza dynamika była słaba, ale przynajmniej sytuacja zaczynała stabilizować się.

Spadki w Chinach

Pozostało 88% artykułu
Logistyka
Atrakcyjny międzynarodowy biznes kurierów
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Logistyka napędza rozwój biznesu
Logistyka
Ranking firm TSL i Rzeczpospolita TSL Award
Logistyka
Zielona energia w logistyce
Logistyka
„Rzeczpospolita” nagrodziła firmy branży TSL