Pomoc BGK i leasingu dla przedsiębiorców

BGK i firmy leasingowe obiecują pomoc dla przedsiębiorców.

Publikacja: 17.03.2020 16:35

Pomoc BGK i leasingu dla przedsiębiorców

Foto: logistyka.rp.pl

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów pozwoli na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów. Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%.
Zmiana ułatwi pomoc firmom dotkniętym nagłym spowolnieniem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa.

Czytaj więcej w: Specustawa już w konsultacjach

Pomoc jest dostępna dla wszystkich firm, niezależnie od branży, które już przed pandemią kwalifikowały się do niej. Pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez BGK jest instrumentem szeroko wykorzystywanym przez MŚP dla zapewnienia środków na finansowanie działalności – przede wszystkim bieżącej, ale też i inwestycyjnej.
Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 roku gwarancje de minimis na kwotę 9,5 mld zł.

O pomoc wnosili przewoźnicy. Z przeprowadzonej przez ZMPD ankiety wynika, że tylko 9 proc. przedsiębiorców transportu drogowego nie zaobserwowało zmniejszonych przewozów. Większość ocenia spadku przychodów na 20-30 proc.

Czytaj więcej w: Urwało się dno transportowego rynku

Związek Polskiego Leasingu i Polskiego Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów obiecują klientom (a jest to ponad 800 tys. przedsiębiorców i przedsiębiorstw), którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą i regularną obsługę umów, pozostawić w ich dyspozycji finansowane przedmioty.

Branża leasingowa obiecuje:

odroczenie w czasie wynikającej z zawartych umów finansowania konieczności spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej (w przypadku umów leasingu operacyjnego z obsługą i serwisem).

nie naliczy odsetek karnych w związku z odroczeniem spłat rat.

odstąpi od stosowania części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat i prowizji.

elastyczne wydłuży i dostosuje okresy finasowania i okresy wynajmu.

dostosuje działania windykacyjne rozpoczęte przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały w skutek epidemii.

Jednocześnie ZPL zauważa, że w związku z powyższym niezbędna będzie pomoc BGK dla branży leasingowej i wynajmu pojazdów. Aktywne saldo tego sektora przekracza 160 mld zł.

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów pozwoli na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów. Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu opłaty prowizyjnej od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%.
Zmiana ułatwi pomoc firmom dotkniętym nagłym spowolnieniem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa.

Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL