Przewoźnicy alarmują, że nadal czas oczekiwania na przekroczenie granicy jest bardzo długi. Korki nadal utrzymują się na wjeździe do Polski ze strony Niemiec. Według danych Straży Granicznej na godzinę 14.00, w czwartek 19 marca czas oczekiwania na wjazd w Jędrzychowicach i Kołbaskowie wynosił 8 godzin, w Świecku i Olszynie 6 godzin, a w Słubicach 1,5 godziny.

Na przejściach: Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Zgorzelec, Krajnik Dolny, Świnoujście-Garz ruch odbywa się na bieżąco, podobnie jak na przejściach na granicy południowej i z Litwą.

Czytaj więcej w: Zerwane łańcuchy dostaw

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych wystosowało do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego pismo z prośbą o zwiększenie obsady służb kontrolujących i rozszerzenie ich o inne służby.

Forum Transportu Drogowego, które odbyło się zdalnie 18 marca 2020 roku zaapelowało o:

Wydzielenie specjalnego pasa drogowego przeznaczonego wyłącznie dla międzynarodowego transportu drogowego lub skierowania samochodów osobowych na inne dedykowane dla tych pojazdów przejścia graniczne;
•    jednolite zawieszenie stosowania przepisów o czasie pracy kierowcy we wszystkich krajach UE;
•    zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz służb sanitarnych w celu skrócenia czasu przekraczania granicy;
•    przygotowanie odpowiednich warunków sanitarnych na przejściach granicznych, a także na MOP i stacjach benzynowych;
•    zwolnienie kierowców zawodowych z konieczności wypełniania karty lokalizacyjnej kierowców;
•    umożliwienie szybkiego przekraczania granicy kierowcom przewożącym towary, których odprawa graniczna powinna się odbywać poza kolejnością (np. towary niebezpieczne, szybko psujące się itd.);
•    udrożnienie dla transportu ciężarowego wszystkich możliwych przejść granicznych.

W wideokonferencji poza przedstawicielami organizacji należących do Forum wzięli także udział – wiceminister infrastruktury Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz pełniący obowiązki zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Nowacki.

Czytaj więcej w: Rząd zwiększa przepustowość przejść

Wczoraj Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję, która umożliwi Wojsku Polskiemu udzielanie pomocy Policji. Żołnierze będą wspierać funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Decyzja umożliwia też pomoc Policji w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny.