""

logistyka.rp.pl

To samo dotyczy także ruchu pojazdów ciężkich. W przypadku samochodów ciężarowych z naczepami ruch w maju był o ok. 10-20 tys. poj./dobę mniejszy od tego rejestrowanego w roku 2019. Rozkłady tygodniowe mają praktycznie identyczny kształt krzywych, a zmiany pomiędzy poszczególnymi tygodniami nie są tak wysokie jak w przypadku samochodów osobowych.

""

logistyka.rp.pl

GDDKiA, która przygotowała wyliczenia zaznacza, że nadal nie jest to poziom ruchu, jaki powinien być obserwowany w „normalnych warunkach” w maju. GDDKiA uważa, że w najbliższych dniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów natężenia ruchu, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby i związane z tym przywrócenie ograniczeń w przemieszczaniu się.

""

logistyka.rp.pl