Trudna sytuacja pasażerskiego transportu drogowego / Kolejny cios w transport drogowy

Branża transportu drogowego pasażerów od lat zmaga się z wieloma problemami. Wzrost komunikacji indywidualnej, postępujący niż demograficzny oraz brak jasnego i uporządkowanego sposobu funkcjonowania komunikacji publicznej, źle wpłynęły na sytuację branży. Wystąpienie epidemii wirusa COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń, jest kolejnym ciosem dla branży. Który może skutkować upadłością części firm.

Publikacja: 19.08.2020 13:32

Trudna sytuacja pasażerskiego transportu drogowego / Kolejny cios w transport drogowy

Foto: logistyka.rp.pl

Uderzenie wirusa COVID-19 w branże

Wprowadzone w marcu obostrzenia związane z pandemią wirusa COVID-19, zamkniecie szkół, uczelni, ograniczenie działalności zakładów pracy oraz obostrzenia dotyczące ilości pasażerów podróżujących w komunikacji publicznej,  znacznie zmniejszyły lub pozbawiły wpływów firmy transportowe.

Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym mogą osiągać przychody z kilku źródeł, w zależności od celów swojej działalności, podpisanych umów oraz wygranych przetargów. Firmy mogą świadczyć usługi przewozów pracowników, podpisują umowy z przedsiębiorstwami, które dowożą do pracy zatrudnione przez siebie osoby. Przewozy szkolne, których organizatorem jest gmina. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek dowozić dzieci i młodzież bezpłatnie do placówek oświatowych lub zwracać koszty takiego dowozu. W ustawie prawo oświatowe w art. 32 ust. 5 i 6 znajduję się zapis, dotyczący dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast w art. 39 w ustępie 2-5 dotyczący dowozu dzieci i młodzieży szkolnej. Dla przedszkolaków oraz dzieci w klasach I-IV organizowany jest bezpłatny przejazd do szkoły lub przedszkola, jeżeli droga dziecka z domu przekracza 3 kilometry. W klasach V-VIII szkół podstawowych droga do szkoły musi wynosić 4 kilometry, żeby powstał obowiązek gminy w realizacji takich potrzeb. Komunikacja regularna, wykonywana zgodnie z rozkładem jazdy. Komunikacja indywidualna, głównie wynajmy na wycieczki szkolne, wyjazdy pracownicze, wesela, wyjazdy organizowane przez biura podróży.

Znaczne ograniczenie przychodów

Po zamknięciu placówek edukacyjnych, przedsiębiorstwa realizujące przewozy szkolne, znalazły się w trudnej sytuacji. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci kupują w większości przypadków bilety miesięczne, których sprzedaż w okresie kwiecień -czerwiec, gdy nie były realizowane zajęcia edukacyjne, była praktycznie zerowa. Również pracownicy, którzy zaczęli pracować zdalnie lub nie świadczyli pracy, nie kupili biletów.

Zastój w branży turystycznej

W okresie kwiecień- czerwiec, branża realizuje najwięcej w przeciągu roku wynajmów okazjonalnych- wycieczek szkolnych. Jest to najbardziej dochodowy okres w roku dla większości firm, które świadczą usługi w tym zakresie. Przedsiębiorstwa zostały również pozbawione tych przychodów. Od końca lutego nastąpił zastój w branży przewozów turystycznych. Przewoźnicy szacują, że wzrost popytu na ten rodzaj działalności, nie nastąpi szybciej niż przed kwietniem 2021r. Kryzys w branży ślubnej również wpłynął negatywnie na sytuację przewoźników drogowych,  odwoływane śluby, wiązały się z rezygnacją ze zleceń, złożonych często nawet rok wcześniej.

Okres wakacyjny- drastyczne zmniejszenie przychodów

Kolejnym ciosem, które spotkał przedsiębiorstwa transportu drogowego osób, są trwające właśnie wakacje. W części branży, która realizuje przewozy szkolne, następuję rok- rocznie bardzo duży spadek przychodów, w związku z nierealizowaniem tego typu przewozów. W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa i znacznym ograniczeniem działalności branży, firmy nie były w stanie zgromadzić nadwyżki finansowej, którą mogliby regulować obowiązkowe zobowiązania: pensje dla kierowców, zobowiązania wobec budżetu państwa, opłaty za leasingi i dzierżawę autobusów. Ponadto w wielu przedsiębiorstwach okres wakacji był czasem gruntownego przeglądu autobusu, dużych remontów i przygotowania taboru na nowy sezon.

Znaczne ograniczenie realizowanych kursów, brak młodzieży szkolnej dojeżdżającej do szkół oraz na uczelnie znacznie ograniczyło wpływy osiągane przez firmy. Przedsiębiorcy określają że stracili na pandemii od 50-99 % osiąganych przychodów. Przewoźnicy nie widzą również perspektyw na zmianę sytuacji w najbliższym czasie. Brak przychodów, nie jest równoznaczny z brakiem kosztów. Koszty stałe nie zmieniają się i przedsiębiorcy są zobowiązani do ich ponoszenia. Przykładem są leasingi ,,przy leasingach małych firm transportowych posiadających około 10 autokarów, leasingi są na poziomie 60-120 tysięcy miesięcznie. Cześć z nich udało się zawieść do września, natomiast miesięcznie nadal trzeba płacić same odsetki około 12-20 tysięcy miesięcznie… skąd brać na to pieniądze,  kiedy nie ma pracy. Czekamy jako przewoźnicy jak zachowają się banki czy dalej pozwolą na płacenie samych odsetek, jeśli nie, wiele przewoźników zbankrutuje. Dodatkowo pomimo zawieszonych leasingów, trzeba opłacać pełne ubezpieczenie autokarów, które wynosi od 15-20 tys. rocznie za jeden pojazd.” opisuje przewoźnik działający w Gdyni.

Kiepska perspektywa

Zakończenie lockdownu, nie pozwoliło firmom transportowym na ponowne wznowienie działalności i powrotu do poziomu świadczonej pracy przed pandemią. Ponadto oprócz znacznego obniżenia przychodów w trakcie wakacji, nie widać perspektyw poprawy. Obecna sytuacja branży nie przedstawia się optymistycznie, szczególnie w przedsiębiorstwach, zatrudniających dużą ilość kierowców. Trwający od marca znaczny spadek pracy przewozowej, bez realnej perspektywy szybkiego powrotu do sytuacji sprzed pandemii, może zakończyć się ogłoszeniem upadłości przez wiele firm.

Uderzenie wirusa COVID-19 w branże

Wprowadzone w marcu obostrzenia związane z pandemią wirusa COVID-19, zamkniecie szkół, uczelni, ograniczenie działalności zakładów pracy oraz obostrzenia dotyczące ilości pasażerów podróżujących w komunikacji publicznej,  znacznie zmniejszyły lub pozbawiły wpływów firmy transportowe.

Pozostało 94% artykułu
Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL
Ludzie i firmy
Zielona rewolucja w logistyce