Nie jest prawdą, że Poczta Polska przygotowuje paczkomaty. Wyraz „paczkomat" stanowi zarejestrowany znak towarowy, którego prawo używania dla oznaczania automatów paczkowych przysługuje wyłącznie spółkom z Grupy Jnteger.pl, w tym spółce InPost sp. z o.o.

Imieniem spółki lnPost sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, nr KRS: 0000543759.