Prawa chroniące pasażerów w UE do poprawki

Przedsiębiorcy nie rekompensują pasażerom strat za zakłócenia podróżny. KE przygotowuje znowelizowane regulacje.

Publikacja: 14.01.2020 16:54

Prawa chroniące pasażerów w UE do poprawki

Foto: logistyka.rp.pl

Komisja Europejska oceniła wdrożenie przepisów chroniących pasażerów i zaproponowała modernizację praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego. Mają one zarówno zwiększyć jasność przepisów dotyczących praw pasażerów, jak i poprawić stan wiedzy na temat tych praw.

W trakcie procedowania są dwie procedury ustawodawcze dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym i lotniczym. Prowadzona jest także ocena praw pasażerów podróżujących autobusem i autokaremstatkiem i promem oraz prawa pasażerów z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności korzystających z transportu lotniczego. W tym kontekście uwzględniony w nowelizacji zostanie również dostęp tych pasażerów, a także innych podróżnych, do transportu multimodalnego.

Podróżni nie znają swoich praw

KE poczuła się zmuszona do działania wynikami badań Eurobarometr przeprowadzonymi na początku ub.r. Okazuje się, że tylko 43 proc. obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 miesiącach z transportu lotniczego, kolejowego transportu pasażerskiego na duże odległości (autokarowego, morskiego (statek lub prom) wie, że UE ustanowiła prawa pasażerów. – Unia Europejska to jedyny obszar na świecie, gdzie obywatele cieszą się ochroną w postaci pełnego zestawu praw pasażerów – podkreśla komisarz ds. transportu Adina Vălean. – Prawa te należy jednak lepiej poznać. Muszą one być bardziej zrozumiałe, a ich egzekwowanie musi być łatwiejsze – dodała komisarz.

Czytaj więcej w: Kolej Plus

Prawa pasażerów są ustalane na poziomie UE. Za ich stosowanie odpowiadają dostawcy usług transportowych, natomiast ich egzekwowaniem zajmują się krajowe organy. Rozbieżne praktyki krajowe mogą utrudniać pasażerom zrozumienie, co należy zrobić i do kogo się zwrócić, zwłaszcza że pasażerowie często podróżują poza granice UE.

Z badania wynika, że 32 proc. wszystkich respondentów (w tym tych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali z żadnego ze środków transportu podanych wyżej) wie, że w UE istnieją prawa pasażerów podróżujących samolotem, koleją, autokarem czy autobusem lub statkiem czy promem. Jedynie 14 proc. respondentów wie o przysługujących im prawach w transporcie lotniczym, 8 proc. – w transporcie kolejowym, 5 proc. – w transporcie autokarowym lub autobusowym i 3 proc. – w transporcie morskim (statkiem lub promem).

Linie lotnicze lepiej pomagają podróżnym niż linie autobusowe

Badanie ujawniło, że odsetek podróżnych, którzy mają poczucie, że przed podróżą zostali dobrze poinformowani o przysługujących im prawach przez przedsiębiorstwa transportowe, kształtuje się różnie w zależności od środka transportu: 40 proc. w przypadku pasażerów podróżujących samolotem, 29 proc. – statkiem lub promem, 26 proc. – koleją i 26 proc. – autokarem czy autobusem. Odsetek ten jest nawet mniejszy w przypadku informacji otrzymanych w czasie podróży lub po jej zakończeniu.

Czytaj więcej w: TRAKO 2019 | Kolej na fali wzrostowej

Respondenci, których podróż samolotem została zakłócona, skarżyli się częściej niż pasażerowie korzystający z innych środków transportu: skargi złożyło 37 proc. pasażerów podróżujących samolotem w porównaniu z 26 proc. pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem, 24 proc. pasażerów podróżujących koleją i 18 proc. pasażerów podróżujących statkiem lub promem.

W przypadku 53 proc. podróżnych, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przydarzyły się zakłócenia podczas podróży samolotem, linie lotnicze zaoferowały pewną formę pomocy (albo posiłek i napoje albo lot alternatywny, zwrot kosztów, rekompensatę finansową, zakwaterowanie itp.), niezależnie od tego, czy pasażerowie złożyli skargę, czy też nie. Tylko 43 proc. pasażerów podróżujących koleją i 38 proc. podróżujących autokarem lub autobusem, statkiem lub promem odpowiedziało, że przedsiębiorstwa transportowe zaoferowały im pomoc, gdy doszło do zakłóceń podczas podróży.

Komisja Europejska oceniła wdrożenie przepisów chroniących pasażerów i zaproponowała modernizację praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego. Mają one zarówno zwiększyć jasność przepisów dotyczących praw pasażerów, jak i poprawić stan wiedzy na temat tych praw.

W trakcie procedowania są dwie procedury ustawodawcze dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym i lotniczym. Prowadzona jest także ocena praw pasażerów podróżujących autobusem i autokaremstatkiem i promem oraz prawa pasażerów z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności korzystających z transportu lotniczego. W tym kontekście uwzględniony w nowelizacji zostanie również dostęp tych pasażerów, a także innych podróżnych, do transportu multimodalnego.

Pozostało 80% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?