Kolej Plus

Posłowie przyjęli 9 stycznia nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. 

Głównym celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz budowa i odbudowa linii kolejowych do mniejszych miejscowości. Kolej Plus to pierwszy program zakładający współpracę rządu i samorządów terytorialnych przy budowie i modernizacji infrastruktury kolejowej. Przewiduje ponadto bezpłatne przekazywanie linii kolejowych samorządom. Na jego realizację rząd zaplanował 6,6 mld zł do 2028 r.

Przywracanie infrastruktury kolejowej 

Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury. Ministerstwo i samorządy spodziewają się, że efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach pozbawionych infrastruktury kolejowej (nieczynnej lub zlikwidowanej).

Wsparcie przewozów międzywojewódzkich 

Resort zlikwidował uciążliwe ograniczenie, zabraniające samorządom tworzenie połączeń poza grancie województw. Wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte za granicą województwa, co oznacza, że będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa – przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.

Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym – na realizację zadań w latach następnych.

Uproszczenie procesu inwestycyjnego 

Program zakłada ponadto zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych. Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nadchodzi dekada zamian w transporcie

Nowe regulacje i technologie wymuszą koncentrację branży przewoźników drogowych. Bieżące wyzwania zmienią i ukształtują ...

Sukces SpaceX: pierwszy komercyjny start w kosmos

Pierwszy komercyjny lot rakiety Falcon Heavy miał miejsce w nocy z czwartku na piątek ...

TRAKO 2019 | Megawaty dla szybkich pociągów

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wymusi potężne inwestycje w kolej i energetykę. Projekt Centralnego Portu ...

„Rzeczpospolita” nagradza firmy logistyczne

Jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, branża transportowo-spedycyjno-logistyczna, otrzyma nagrody „Rzeczpospolitej”. W poniedziałek, 29 ...

Puste kontenery na Jedwabnym Szlaku

Dopłaty do przewozów towarów w kontenerach były atrakcyjniejsze od samych zysków z handlu. Korzystali ...

Magazyny zaawansowanej technologii

Property Technology podbija rynek. Nowe technologie obniżają koszty funkcjonowania magazynów. Deweloper Segro przeprowadził badanie ...