Ekspresowa S6 będzie szybciej wybudowana

Droga powstanie za pieniądze budżetu i w 2025 roku będzie dostępna dla ruchu.

Publikacja: 24.07.2020 08:16

Ekspresowa S6 będzie szybciej wybudowana

Foto: logistyka.rp.pl

W czerwcu rząd zrezygnował z budowy S6 w formule partnerstwa publiczno–prywatnego. Realizując obietnicę intensyfikacji inwestycji publicznych, a także dzięki zakończeniu prac przygotowawczych dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6, zdecydował o powrocie do tradycyjnej ścieżki realizacji tej trasy.

Czytaj więcej w: Wysoki poziom ruchu ciężarówek i produkcji przemysłowej

Pozwoli to prowadzenie przetargu w czasie krótszym niż w formule ppp, przyspieszenie realizacji drogi oraz na pobudzenie gospodarki i zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.

Na budowę S6 rząd przeznaczył dodatkowo 9,1 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:

  • obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,
  • odc. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,
  • Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,
  • Słupsk – Lębork,  49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Środki na budowę S6 będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Czytaj więcej w: Cała S19 od Lublina do Rzeszowa w budowie

Przetargi na większość ww. odcinków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, co pozwoli na udostępnienie trasy kierowcom w 2025 roku.

Rząd zapewnił w czerwcu dodatkowe 21,8 mld zł na budowę dróg krajowych, w tym m.in. na trasę S6 od Bożegopola do Koszalina oraz na obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej. Dzięki temu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację tych inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, na realizację zadań w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, GDDKiA przeznaczy w sumie 164 mld zł.

Czytaj więcej w: Rząd przeznaczył na budowę dróg krajowych dodatkowe 21,8 mld zł

Pierwotny przetarg na budowę S6 został ogłoszony w 2015 r. jako postępowanie dwuetapowe. Jednakże z uwagi na brak zakończonego procesu przygotowawczego dla części odcinków tej trasy (brak wiążących decyzji środowiskowych dla obwodnicy Słupska oraz obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) oraz niewystarczające środki do zrealizowania wszystkich zadań ujętych w PBDK, w 2017 r. zdecydowano o przerwaniu realizacji tych zadań. Inwestycja w tej formule wymagała wyjaśnienia kwestii technicznych związanych z zakończeniem uzyskiwania wiążących decyzji administracyjnych. Oznaczało to techniczną konieczność unieważnienia postępowań przetargowych z uwagi na niemożność ich rozstrzygnięcia w przewidywanych ramach czasowych.

W czerwcu rząd zrezygnował z budowy S6 w formule partnerstwa publiczno–prywatnego. Realizując obietnicę intensyfikacji inwestycji publicznych, a także dzięki zakończeniu prac przygotowawczych dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6, zdecydował o powrocie do tradycyjnej ścieżki realizacji tej trasy.

Czytaj więcej w: Wysoki poziom ruchu ciężarówek i produkcji przemysłowej

Pozostało 85% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach