Ekspresowa S6 będzie szybciej wybudowana

Droga powstanie za pieniądze budżetu i w 2025 roku będzie dostępna dla ruchu.

Publikacja: 24.07.2020 08:16

Ekspresowa S6 będzie szybciej wybudowana

Foto: logistyka.rp.pl

W czerwcu rząd zrezygnował z budowy S6 w formule partnerstwa publiczno–prywatnego. Realizując obietnicę intensyfikacji inwestycji publicznych, a także dzięki zakończeniu prac przygotowawczych dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6, zdecydował o powrocie do tradycyjnej ścieżki realizacji tej trasy.

Czytaj więcej w: Wysoki poziom ruchu ciężarówek i produkcji przemysłowej

Pozwoli to prowadzenie przetargu w czasie krótszym niż w formule ppp, przyspieszenie realizacji drogi oraz na pobudzenie gospodarki i zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy.

Na budowę S6 rząd przeznaczył dodatkowo 9,1 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:

  • obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,
  • odc. Lębork – DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,
  • Koszalin – Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,
  • Słupsk – Lębork,  49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Środki na budowę S6 będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Czytaj więcej w: Cała S19 od Lublina do Rzeszowa w budowie

Przetargi na większość ww. odcinków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, co pozwoli na udostępnienie trasy kierowcom w 2025 roku.

Rząd zapewnił w czerwcu dodatkowe 21,8 mld zł na budowę dróg krajowych, w tym m.in. na trasę S6 od Bożegopola do Koszalina oraz na obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej. Dzięki temu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację tych inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, na realizację zadań w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, GDDKiA przeznaczy w sumie 164 mld zł.

Czytaj więcej w: Rząd przeznaczył na budowę dróg krajowych dodatkowe 21,8 mld zł

Pierwotny przetarg na budowę S6 został ogłoszony w 2015 r. jako postępowanie dwuetapowe. Jednakże z uwagi na brak zakończonego procesu przygotowawczego dla części odcinków tej trasy (brak wiążących decyzji środowiskowych dla obwodnicy Słupska oraz obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej) oraz niewystarczające środki do zrealizowania wszystkich zadań ujętych w PBDK, w 2017 r. zdecydowano o przerwaniu realizacji tych zadań. Inwestycja w tej formule wymagała wyjaśnienia kwestii technicznych związanych z zakończeniem uzyskiwania wiążących decyzji administracyjnych. Oznaczało to techniczną konieczność unieważnienia postępowań przetargowych z uwagi na niemożność ich rozstrzygnięcia w przewidywanych ramach czasowych.

W czerwcu rząd zrezygnował z budowy S6 w formule partnerstwa publiczno–prywatnego. Realizując obietnicę intensyfikacji inwestycji publicznych, a także dzięki zakończeniu prac przygotowawczych dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6, zdecydował o powrocie do tradycyjnej ścieżki realizacji tej trasy.

Czytaj więcej w: Wysoki poziom ruchu ciężarówek i produkcji przemysłowej

Pozostało 85% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach