Ponad 2,3 miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma GDDKiA na budowę fragmentu autostrady A1 (na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna o długości ponad 80 km), drogi ekspresowej S3 oraz trzech obwodnic Kępna, Niemodlina i Tomaszowa Lubelskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Czytaj więcej w: Wiemy, kiedy autostrada A2 dotrze na Białoruś

GDDKiA przewiduje przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA wartości ponad 43,8 mld zł. Pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi 45 mld zł. Oznacza to, że Generalna posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania.

Czytaj więcej w: Niemcy zwrócą przewoźnikom miliony euro z maut

GDDKiA podpisała już 63 umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których Generalna zawarła umowy o dofinansowanie, wynosi 74,01 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 41,25 mld zł oraz wkład UE to blisko 35,04 mld zł. Dla podpisanych umów Generalna wykorzystała już 80 proc. przyznanych środków.

Czytaj więcej w: Generalna domyka obwodnicę Warszawy

Do końca bieżącego roku GDDKiA zamierza złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów unijnych oraz planuje, że podpisane zostaną jeszcze dwie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40 oraz budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza.

Czytaj więcej w: Awaryjny plan dla transportu na wypadek pandemii

Generalna szacuje, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 89 proc. 

Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 762 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 35,8 mld zł. Kwota wydatków już certyfikowanych (wkład UE) wynosi około 28,7 mld zł. Oznacza to, że Generalna rozliczyła już finansowo ponad 66 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE z obecnej perspektywy zakończy się 31 grudnia 2023 rok.