Generalna dostała 2,3 mld zł na kolejne drogi szybkiego ruchu

GDDKiA już rozliczyła dwie trzecie unijnych funduszy przeznaczonych w tej perspektywie na budowę dróg.

Publikacja: 03.11.2020 09:12

Generalna dostała 2,3 mld zł na kolejne drogi szybkiego ruchu

Foto: logistyka.rp.pl

Ponad 2,3 miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma GDDKiA na budowę fragmentu autostrady A1 (na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna o długości ponad 80 km), drogi ekspresowej S3 oraz trzech obwodnic Kępna, Niemodlina i Tomaszowa Lubelskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Czytaj więcej w: Wiemy, kiedy autostrada A2 dotrze na Białoruś

GDDKiA przewiduje przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA wartości ponad 43,8 mld zł. Pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi 45 mld zł. Oznacza to, że Generalna posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania.

Czytaj więcej w: Niemcy zwrócą przewoźnikom miliony euro z maut

GDDKiA podpisała już 63 umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których Generalna zawarła umowy o dofinansowanie, wynosi 74,01 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 41,25 mld zł oraz wkład UE to blisko 35,04 mld zł. Dla podpisanych umów Generalna wykorzystała już 80 proc. przyznanych środków.

Czytaj więcej w: Generalna domyka obwodnicę Warszawy

Do końca bieżącego roku GDDKiA zamierza złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla trzech projektów unijnych oraz planuje, że podpisane zostaną jeszcze dwie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40 oraz budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza.

Czytaj więcej w: Awaryjny plan dla transportu na wypadek pandemii

Generalna szacuje, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 89 proc. 

Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 762 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 35,8 mld zł. Kwota wydatków już certyfikowanych (wkład UE) wynosi około 28,7 mld zł. Oznacza to, że Generalna rozliczyła już finansowo ponad 66 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE z obecnej perspektywy zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

Ponad 2,3 miliarda złotych unijnego dofinansowania otrzyma GDDKiA na budowę fragmentu autostrady A1 (na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna o długości ponad 80 km), drogi ekspresowej S3 oraz trzech obwodnic Kępna, Niemodlina i Tomaszowa Lubelskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Czytaj więcej w: Wiemy, kiedy autostrada A2 dotrze na Białoruś

Pozostało 80% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu