Na drogi zostało niecałe 3 mld zł funduszy w tej perspektywie unijnej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje pieniądze z unijnych dopłat na bieżąco.  Szacuje, że do końca br. poziom wykorzystania dopłat UE wyniesie około 93 proc.

Oznacza to, że zostanie jeszcze 3 mld zł wolnych środków.

Do stycznia br. GDDKiA zawarła umowy o dofinansowanie na łączną wartość całkowitą inwestycji 72,39 mld zł. W tym koszty kwalifikowalne to 41,06 mld zł, natomiast wkład unijny to blisko 34,88 mld zł. GDDKiA wykorzystała 82 proc. przyznanych środków. Dla kolejnych czterech projektów przygotowała wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 roku planuje złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu projektów unijnych.

Generalna Dyrekcja podpisała 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów.

Tymczasem Generalna Dyrekcja podaje, że zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 91 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 42 mld zł. Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 91 projektów wynosi około 45,1 mld zł. GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania. Oznacza to, że pozostałe projekty będą dofinansowane  z funduszy kolejnej perspektywy.

Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 606 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 32,2 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,3 mld zł. Taka kwota wpłynęła do końca ubiegłego roku na konto KFD.

Generalna Dyrekcja rozliczyła już finansowo ponad 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 roku.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Słone kary za brak sprawozdania z przewozów ADR

Niezłożenie rocznego sprawozdania z przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR) grozi karą 5 tys. zł. Zestawienie ...

Hellmann z nowym magazynem w Szczecinie

Z początkiem roku Hellmann Worldwide Logistics Polska otworzył nowy oddział w Szczecinie. Zajmuje się ...

Trilog z małymi szansami na sukces

Wieczorem 11 grudnia rozpocznie się kolejny trilog w sprawie Pakietu Mobilności. Negocjacje, które będą ...

Sieć Brzoski z rekordem

InPost – operator logistyczny, w który zainwestowały jedne z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych Advent ...

Bezpieczniej na mostach i wiaduktach

W ostatnim roku zdarzyło się kilka wypadków w których zginęli kierowcy próbujący ratować poszkodowanych ...

Pakiet Mobilności do poprawki?

Wynegocjowany Pakiet Mobilności wymusza jazdę ciężarówek na pusto i zmusza przedsiębiorców do niszczenia środowiska. ...