Rada Nadzorcza PKP Cargo mianowała Marka Olkiewicza na członka zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo. 

Od 3 lutego 2022 roku skład zarządu PKP Cargo S.A. będzie przedstawiał się następująco:

Władysław Szczepkowski – p.o. prezesa zarządu,Marek Olkiewicz – członek zarządu ds. operacyjnych,Zenon Kozendra – członek zarządu – przedstawiciel pracowników.

Rada Nadzorcza spółki podjęła również uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu PKP Cargo, członka zarządu ds. Finansowych PKP Cargo i członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo bez rozstrzygnięcia. 

Nowe postępowanie kwalifikacyjne na ww. stanowiska ma być przeprowadzone w najbliższych miesiącach. Rada Nadzorcza postanowiła delegować Władysława Szczepkowskiego, członka Rady Nadzorczej PKP Cargo, do wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Marek Olkiewicz był do tej pory wiceprezesem PKP PLK gdzie odpowiadał za eksploatację. Ma 30-letni staż kolejarski.

Akcje spółki wyceniane są na 15 zł, gdy w grudniu 2013 roku kosztowały 80 zł.