Intercity ma nowy zarząd

Walne Zgromadzenie PKP Intercity odwołało 19 kwietnia dotychczasowy zarząd PKP Intercity oraz powołało nowego prezesa, wiceprezes oraz członków zarządu spółki.

Publikacja: 19.04.2024 14:57

Intercity ma nowy zarząd

Foto: ŁKA

Do pełnienia funkcji prezesa zarządu od 19 kwietnia Walne Zgromadzenie PKP Intercity powołało Janusza Malinowskiego, do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu powołało Dagmarę Zawadzką, do pełnienia funkcji członków zarządu powołani zaś zostali: Marcin Karasiński oraz Adam Wawrzyniak.

Odwołani z zarządu zostali: Marek Chraniuk – prezes zarządu, Tomasz Gontarz – wiceprezes zarządu oraz członkowie zarządu: Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek. 

Eksperci wysoko oceniają kompetencje nowego prezesa oraz nie spodziewają się poważnych zmian w strategii spółki. 

Czytaj więcej

Pieniądze przejdą koło nosa kolejom regionalnym

Janusz Malinowski – absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym. Z koleją związany od niemal 40 lat. Od 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej w latach 2015-2017 zajmował stanowisko członka zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Był odpowiedzialny m.in. za integrację biletową i informację pasażerską Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i miasta Łódź, a także za politykę handlową oraz rozwój inwestycyjny spółki w wymiarze taborowym. W latach 2011-2014 pełnił funkcję członka zarządu i prezesa zarządu PKP Intercity, gdzie wdrażał największe inwestycje taborowe, m.in. zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym pojazdów Pendolino.

Dagmara Zawadzka – posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Specjalizuje się w branżach transportowej oraz paliwowej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Aarhus School of Business. Ponadto jest stypendystką California Polytechnic University oraz ukończyła studia podyplomowe w obszarze Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w SGH. Posiada tytuł CFA. 

Do 2011 roku pracowała w doradztwie (m.in. w PricewaterhouseCoopers) realizując szereg projektów z obszaru doradztwa finansowego, w tym IPO, M&A i oceny projektów inwestycyjnych. W kolejnych latach związała się zawodowo z grupą PKN Orlen, w której odpowiadała za realizację projektów strategicznych. 

W latach 2015 – 2016 pracowała w PKP Intercity, gdzie zarządzała pionem Finansów i Zakupów i realizowała proces restrukturyzacji spółki. W tym czasie PKP Intercity wróciło na ścieżkę rentowności. Następnie pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego, była członkinią Komitetu Kredytowego Banku, a następnie kierowała przedstawicielstwem BGK w Londynie. W latach 2020-2021 realizowała w CPK projekty w obszarze otoczenia lotniska. Posiada doświadczenie w organach nadzorczych (RN i komitet audytu). Dagmara Zawadzka prowadzi konwersatoria w Akademii Leona Koźmińskiego. W obszarze akademickim specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, wycenach, ocenie projektów inwestycyjnych i zarządzaniu wartością inwestycji zagranicznych.

Czytaj więcej

Czeski miliarder chce przejąć Royal Mail

Marcin Karasiński – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarczego, a także ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie integracji europejskiej. W 2012 roku ukończył studia menedżerskie Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując dyplom Master of Business Administration (MBA). W 2023 roku zdobył tytuł menedżer biznesu w EY Academy of Business. Odbył liczne szkolenia i uzyskał certyfikaty m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, sprawozdawczości, kompetencji menedżerskich. 

Od 2011 roku związany z PKP Intercity, gdzie pełnił funkcję dyrektora projektu, następnie p.o. dyrektora biura restrukturyzacji i zarządzania projektami, dyrektora biura strategii, zastępcy dyrektora biura rozwoju oferty i produktów, dyrektora biura strategii i funduszy unijnych. W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora projektu w PKP S.A. Od 2005 do 2008 roku zajmował stanowisko głównego specjalisty w PKP Przewozy Regionalne. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko specjalisty w Ministerstwie Infrastruktury. W latach 1999-2001 pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie. 

Czytaj więcej

Naczepy sprzedają się wolniej na całym świecie

Adam Wawrzyniak – absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki. Ukończył w 2019 roku szkolenia Training session on high-speed railawy systems, level 2 – UIC & FEE & RENFE Madrid oraz Training session on high-speed railway systems, level 1 – UIC Paris. Od 2011 do 2024 roku pracował w PKP Intercity przechodząc przez wszystkie stanowiska administracyjne od specjalisty do zastępcy dyrektora biura taboru oraz pełnienia funkcji pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem w „PKP Intercity” (2022 rok). Pracując w biurze taboru wdrożył do eksploatacji 3 floty elektrycznych zespołów trakcyjnych: PESA Dart, Flirt i Pendolino, prowadził także wdrożenie 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zmodernizowanych 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Odpowiadał za wdrożenie w PKP Intercity Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS).

Do pełnienia funkcji prezesa zarządu od 19 kwietnia Walne Zgromadzenie PKP Intercity powołało Janusza Malinowskiego, do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu powołało Dagmarę Zawadzką, do pełnienia funkcji członków zarządu powołani zaś zostali: Marcin Karasiński oraz Adam Wawrzyniak.

Odwołani z zarządu zostali: Marek Chraniuk – prezes zarządu, Tomasz Gontarz – wiceprezes zarządu oraz członkowie zarządu: Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek. 

Pozostało 90% artykułu
W branży
Od prezesa do kierowcy
W branży
Nowe siły firm logistycznych
W branży
Siemens Mobility ma w Polsce nowego prezesa
Materiał Promocyjny
Branża logistyczna po najintensywniejszym czasie w roku
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
W branży
Zmarł Grzegorz Woelke
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?