Z pomiarów GDDKiA wynika, że średni dobowy ruch roczny (SDRR) na zamiejskiej sieci dróg krajowych wyniósł 13 574 pojazdów na dobę. W stosunku do wyników z 2015 roku wzrósł o 21 proc. z tym, że na drogach międzynarodowych przyrost sięgnął 27 proc. do 25 488 poj./dobę, a na pozostałych krajowych 15 proc. do 8746 poj./dobę. 

Najbardziej obciążone ruchem są drogi krajowe w województwie śląskim (ponad 22 000 poj./dobę), najmniej w województwie warmińsko-mazurskim (poniżej 8000 poj./dobę). Chociaż autostrady i drogi ekspresowe stanowią 20 proc. sieci dróg krajowych to przenosiły ponad 50 proc. pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych. 

Najbardziej obciążonymi odcinkami dróg krajowych w GPR 2020/21 okazały się:

·         S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Konotopa i Głębocka, SDRR od 104 620 do 197 813 poj./dobę, zależnie od odcinka, 

·         S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz, SDRR od 104 869 do 114 959 poj./dobę, zależnie od odcinka, 

·         S2, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami na przecięciu z Al. Jerozolimskimi i al. Krakowską, SDRR od 100 461 do 114 288 poj./dobę, zależnie od odcinka, 

·         S86, od węzła z ul. Piłsudskiego w Sosnowcu do węzła z Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, SDRR wyniósł 112 736 poj./dobę, 

·         A4, pomiędzy węzłami Katowice Mikołowska i Katowice Murckowska, SDRR = 105 033 poj./dobę. 

Auta osobowe tworzyły 72,1 proc. ruchu, co stanowi 22-procentowy przyrost. Samochody ciężarowe z przyczepami odpowiadały za 14,7 proc. ruchu (o 18 proc. więcej niż w 2015 roku), zaś lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), 10,2 proc. Ich ruch wzrósł najdynamiczniej (o 42 proc.), co może wynikać ze rosnącej popularności e-handlu. Ruch samochodów ciężarowych bez przyczep i autobusów spadł o (odpowiednio) 17 i 51 proc. 

Pomiary odbyły się na 2289 odcinkach pomiarowych wyznaczonych na całej sieci dróg krajowych zarządzanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Według danych z 32 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu z tygodnia od 6 - 12 września 2021 roku, ruch pojazdów ciężkich powiększył się w stosunku do roku 2020 o 5 proc. zaś w stosunku do 2019 roku o 9 proc.