Resort przypomina, że ceny winiet dla pojazdów poniżej 3,5 t obowiązujących na terenie Czech wynoszą 1500 koron dla winiety całorocznej, 440 koron dla winiet 30-dniowych i 310 koron do 10-dniowych. Dla pojazdów ekologicznych stawki są o połowę mniejsze. 

Jedyne oficjalne kanały sprzedaży to:

-       e-shop na stronie eDalnice.cz,

-       oddziały przedsiębiorstwa państwowego Ćeska pośta (Poczta Czeska),

-       sieć stacji paliw EuroOil, należących do przedsiębiorstwa państwowego ĆEPRO,

-       kioski zlokalizowane na przejściach granicznych przed najazdami na płatne drogi.

Ministerstwo przestrzega kierowców przed korzystaniem ze stron internetowych takich jak:

-       Vignette-Tschechien.de,

-       Vignette-Tschechien.at,

na których została odnotowana sprzedaż biletów po zawyżonych cenach.

Czesi wprowadzili elektroniczne znaczki autostradowe w grudniu 2020 roku. Ceny pozostają na tym samym poziomie do 2012 roku.