Na granicy z Ukrainą zniknęła kolejka tirów

Przewoźnicy odwołali blokadę granicy z Ukrainą w Dorohusku, jednak problem przepustowości terminali granicznych powróci po nowym roku. KAS przygotowuje system Cyfrowa Granica.

Publikacja: 30.12.2022 10:11

Na granicy z Ukrainą zniknęła kolejka tirów

Foto: KAS

Zapowiedziany na 30 grudnia protest przewoźników nie odbędzie się. Na odprawę w Dorohusku czeka tylko 200 tirów, co oznacza, że ich kierowcy mają tylko 4-5 godzin czekania. Znikomy ruch spowodowany jest mała wymianą towarową, która zwyczajowo kurczy się pod koniec roku, gdy firmy robią remanenty. 

Usprawnienia odpraw domaga się Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W odpowiedzi na list ZMPD, szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk zapewnił, że przygotowywany jest system Cyfrowa Granica, który ułatwi funkcjonowanie przewoźników. 

Czytaj więcej

Czy Polska zbuduje elektrownie jądrowe?

Zbaraszczuk przypomniał, że „przyczyną wydłużonych czasów oczekiwania na przekroczenie granicy na kierunku wjazdowym do Polski jest bardzo duże natężenia ruchu granicznego pojazdów ciężarowych, przewożących towary podlegające obowiązkowej kontroli poszczególnych inspekcji”. 

Szef KAS podkreślił, że „Obsada kadrowa poszczególnych przejść granicznych została dostosowana do aktualnego natężenia ruchu panującego na danym przejściu i jest w mojej ocenie optymalna”. Dodał, że w razie konieczności KAS czasowo przesuwa funkcjonariuszy do wykonywania innych zadań. 

Tymczasem istniejące przejścia graniczne nie są dostosowane do tak dużego ruchu. Także warunki funkcjonowania terminali zdecydowanie odbiegają od tych jakie istniały przed wybuchem wojny w Ukrainie: „przerwy w dostawie prądu na Ukrainie, alarmy przeciwlotnicze związane ze zmasowanym atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę, które powodują, że okresowo wstrzymywana jest praca przejść granicznych” wymienił szef KAS. 

Zaznaczył, że „Służba Celno-Skarbowa jest jedną z kilku służb, wykonujących kontrolę obrotu towarowego. Sposób odprawy oraz czas jej trwania uwarunkowany jest również obowiązkami nałożonymi na inne służby lub inspekcje funkcjonujące na terenie przejść granicznych (Straż Graniczna, Graniczny Inspektorat Weterynarii, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)”.  

Zapowiedziany na 30 grudnia protest przewoźników nie odbędzie się. Na odprawę w Dorohusku czeka tylko 200 tirów, co oznacza, że ich kierowcy mają tylko 4-5 godzin czekania. Znikomy ruch spowodowany jest mała wymianą towarową, która zwyczajowo kurczy się pod koniec roku, gdy firmy robią remanenty. 

Usprawnienia odpraw domaga się Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W odpowiedzi na list ZMPD, szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk zapewnił, że przygotowywany jest system Cyfrowa Granica, który ułatwi funkcjonowanie przewoźników. 

Morski
Spółka Port Gdański Eksploatacja pozostanie państwowa
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Morski
Gdynia umocni się na trasie do Ameryki
Drogowy
Polska domaga się złagodzenia brytyjskich ograniczeń
Drogowy
Przewoźnicy rozpędzili się w zakupach
Systemy IT
Uwaga na złodziei z fałszywej strony e-Toll