Spółka Port Gdański Eksploatacja pozostanie państwowa

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zamknął procedurę sprzedaży akcji PG Eksploatacji bez wyboru oferty.

Publikacja: 28.12.2022 15:28

Spółka Port Gdański Eksploatacja pozostanie państwowa

Foto: Port Gdańsk

Jako powód podał niestabilną sytuację geopolityczną, zasadniczą zmianę sytuacji spółki i wynikającego z tego znacznego wzrostu jej wartości rynkowej, a także niesatysfakcjonujących właściciela ofert podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji.

Czytaj więcej

Polskie porty notują listopadowe rekordy obrotów

Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia 2022 roku wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z analizy wynikało, że wartość wynikająca z wyceny PGE znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów. 

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora, któremu do 31.12.2022 r. udzielona została wyłączność na negocjacje, o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty w terminie do 15 grudnia 2022 r. Oferta inwestora, która wpłynęła do ZMPG we wskazanym terminie jest poniżej wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie inwestor nie dokonał zmiany założeń w zakresie pierwotnie planowanych do przeprowadzenia inwestycji, do których zrealizowania byłby zobowiązany po zawarciu umowy, choć potrzeby spółki w tym zakresie uległy znaczącej zmianie. 

W związku z nową sytuacją geopolityczną, operator portowy PG Eksploatacja realizuje przeładunki, które są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Blokada portów ukraińskich, wprowadzone embargo na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw surowców z innych kierunków drogą morską, sprawiły, że PG Eksploatacja przyjęła na siebie ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków 24h/7dni w tygodniu. W ciągu 11 miesięcy 2022 roku spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Rekordowy był listopad, w którym przeładowano ponad 750 tys. ton tego surowca. PG Eksploatacja ma szansę zakończyć 2022 r. historycznym wynikiem na poziomie 6,5 mln ton przeładunków ogółem, czyli ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu z zeszłym rokiem. 

Czytaj więcej

Stan finansów kurierów jest gorszy niż średnia dla całej gospodarki

Spółka przeładowuje miesięcznie prawie milion ton ładunków. – Dzięki temu spółka sukcesywnie odrabia dług technologiczny inwestując w mobilny sprzęt przeładunkowy i zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe. Spółka potrzebuje aktualnie partnera, który w dłuższej perspektywie, co najmniej 10-letniej zapewni jej odpowiednie wolumeny i masę ładunkową – tłumaczy prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke. 

W latach 2021-2022 na zakup sprzętu (żuraw LHM 550, ładowarka Volvo, wagi samochodowa i kolejowa, koparka Liebherr, Kalmar, ciągnik, ładowarka kołowa, skrzynia Grall) spółka przeznaczyła ok. 25,8 mln zł. Jest w trakcie zakupu dwóch kolejnych żurawi LHM 550 i dwóch wozów widłowych Kalmar na łączną kwotę ponad 50 mln zł.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji PG Eksploatacja opublikowane zostało w 1 marca 2021 r. Odpowiedzi na zaproszenie złożyło 7 potencjalnych inwestorów. ZMPG podjął decyzję o zakwalifikowaniu 5 podmiotów do kolejnego etapu procedury, tj. do przeprowadzenia badania due diligence PG Eksploatacja. Czterech potencjalnych inwestorów skorzystało z przewidzianej w procedurze wizji lokalnej i spotkań z zarządami PG Eksploatacja i ZMPG. Ostatecznie wpłynęły 3 oferty. Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu dwóch zainteresowanych firm do etapu negocjacji. W czerwcu 2022 roku ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej wyłączności na udział w negocjacjach.

Jako powód podał niestabilną sytuację geopolityczną, zasadniczą zmianę sytuacji spółki i wynikającego z tego znacznego wzrostu jej wartości rynkowej, a także niesatysfakcjonujących właściciela ofert podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji.

Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia 2022 roku wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z analizy wynikało, że wartość wynikająca z wyceny PGE znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów. 

Pozostało 85% artykułu
Drogowy
Polska domaga się złagodzenia brytyjskich ograniczeń
Drogowy
Przewoźnicy rozpędzili się w zakupach
Drogowy
Zdesperowani przewoźnicy zapowiadają blokadę Dorohuska
Produkty i Usługi
Maleje dynamika wzrostu e-handlu, firmy tej branży czyszczą magazyny
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Przewozy
Zleceniodawcy już wydłużają terminy płatności
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?