Kontrole na czternastu giełdach w całej Polsce prowadzili do wczesnych godzin popołudniowych inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Sprawdzili ponad 100 ciężarówek. – Wykryliśmy kilka przypadków, które zakończyły się postepowaniem administracyjnym oraz mandatami. Najbardziej rażącym przypadkiem był wykonywany do Bronisz przewóz nektarynek niemiecką ciężarówką z tureckim kierowcą. Nie miał on zezwolenia na wykonywanie przewozów międzynarodowych, pracował z naruszeniem czasu pracy kierowcy a pojazd był niesprawny technicznie. Inspektorzy zakazali mu dalszej jazdy. Kara sięgnęła 12 tys. zł, a gdyby nie było ustawowego limitu przewoźnik zapłaciłby przeszło 30 tys. zł – porównuje główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur. 

Czytaj więcej

LPP przejmuje kontrolę nad logistyką

Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz dodaje, że funkcjonariusze IJHARS prowadzili na giełdach kontrole krzyżowe sprawdzając miejsce pochodzenia produktów. Wykryli 21 przypadków braku oznakowania lub niekompletną dokumentację. 

Inspektorzy zapowiadają więcej tego typu kontroli jeszcze w wakacje.