Polsko – ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych która spotkała się 29 czerwca uzgodniła zwiększenie kontyngentu zezwoleń na przewozy z i do krajów trzecich oraz przedłużenie ważności zezwoleń ogólnych z kontyngentu na 2022 rok do 31 grudnia 2023 roku w zakresie przewozów do/z krajów trzecich. Tego typu przewozów nie obejmuje umowa Unii Europejskiej z Ukrainą. Omówiono także procedurę odwoławczą od kar pieniężnych nałożonych na polskich przewoźników, wykonujących przewozy na podstawie umowy UE – Ukraina z 2022 roku.

Na wniosek strony polskiej, Komisja uzgodniła, że przewozy do/z kr– 3 na podstawie ww. zezwoleń zagranicznych będą mogły być wykonywane począwszy od 1 lipca wyłącznie pojazdami o normie ekologicznej Euro-V i Euro-VI. 

Czytaj więcej

Rosja zakazała wjazdu polskim ciężarówkom

Podczas spotkania omówione zostały również sprawy dotyczące ukraińskiego systemu elektronicznej kolejki na granicy. Polscy przewoźnicy wskazują, że czas oczekiwania wydłuża się zazwyczaj o jedną dobę w stosunku do daty wskazywanej pierwotnie przez system. 

Przedsiębiorcy rejestrują samochody ciężarowe na konkretny terminal, na który nie wolno wjechać przed czasem. Według ukraińskich zasad samochód ma opuścić terytorium Ukrainy po czterech godzinach. Ukraińskim służbom wystarczy ten czas na odprawę, natomiast straszny ścisk jest po polskiej stronie, samochody nie mają gdzie stanąć. Polskie służby potrzebują co najmniej 10-12 godzin na odprawę.