Małe szanse na zmiany w umowie transportowej z Ukrainą

Komisja Europejska proponuje przedłużenie umowy z Ukrainą do grudnia 2025 roku.

Publikacja: 06.05.2024 16:37

Małe szanse na zmiany w umowie transportowej z Ukrainą

Foto: KAS

Jeżeli państwa nie będą miały solidnych i jasnych dowodów na to, że na jej rynku transportu drogowego jako całości wystąpiły poważne zakłócenia lub że cele umowy w sposób oczywisty nie są już osiągane, KE uważa, że umowę należy automatycznie przedłużyć na okres 6 miesięcy. 

Rada UE upoważniła 29 kwietnia Komisje Europejską do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy o transporcie drogowym towarów z Ukrainą. Kończy się ona w połowie tego roku i KE proponuje wydłużenie jej o 18 miesięcy. Polska Izba Spedycji i Logistyki przypomina, że KE początkowo w zakładała, pewne zmiany w umowie, m.in. nałożenie obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających, że przewoźnik jest należycie upoważniony do wykonywania przewozu międzynarodowego czy wprowadzenie klauzul ochronnych w odpowiedzi na rosnące obawy niektórych krajów sąsiadujących w związku z liberalizacją transportu międzynarodowego rynku pomiędzy przewoźnikami z UE i Ukrainy. KE uważa, że jeśli nie będzie przeciwskazań, po 2025 roku umowa z automatu powinna zostać przedłużona o 6 miesięcy. 

Czytaj więcej

Fatalny marzec dla przewoźników drogowych

Zapisy ochronne dla unijnych graczy są znacznie słabsze niż przewidywano. – Z przykrością odebraliśmy pasywną postawę przedstawicieli państw członkowskich, którzy do naszych argumentów i wniosków sformułowanych na podstawie polskich doświadczeń z ukraińska konkurencją i jej swobodnym dostępem do unijnego rynku transportowego, nie odbierają należycie poważnie – ocenia prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. 

Ostrzega, że przewoźnicy innych państw Europy również odczują skutki ukraińskiej konkurencji, która niszczy polską branżę transportową. Państwa członkowskie utworzyły grupę roboczą do opracowania wzoru formularza dla stron pozwalającego na wskazanie tożsamości przewoźników drogowych nie przestrzegających Umowy. – Mam nadzieję, że negocjacje zrewidowanej umowy ze stroną ukraińską w oparciu o mandat, który Rada UE udzieliła dzisiaj Komisji Europejskiej przyczynią się do przywrócenia równowagi na rynku przewozów towarów między Unią Europejską a Ukrainą oraz wyjdą naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców działających na rynku przewozów drogowych towarów – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. 

Ministerstwo zaznacza, że ideą leżącą u podstaw zawartej w czerwcu 2022 roku umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów było wsparcie dla gospodarki Ukrainy po napaści Rosji. Dotychczasowe funkcjonowanie tej regulacji, liberalizującej transport między UE a Ukrainą, znoszącej między innymi obowiązek posiadania zezwoleń na realizację przewozów drogowych przez przewoźników ukraińskich, doprowadziło do zachwiania równowagi na rynku unijnych przewozów drogowych. 

Czytaj więcej

Przewoźnicy domagają się zawieszenia wydawania licencji

Negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Ukrainą będą kluczowym etapem, w trakcie którego zostanie ustalony ostateczny kształt zmienionej Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Jeżeli państwa nie będą miały solidnych i jasnych dowodów na to, że na jej rynku transportu drogowego jako całości wystąpiły poważne zakłócenia lub że cele umowy w sposób oczywisty nie są już osiągane, KE uważa, że umowę należy automatycznie przedłużyć na okres 6 miesięcy. 

Rada UE upoważniła 29 kwietnia Komisje Europejską do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy o transporcie drogowym towarów z Ukrainą. Kończy się ona w połowie tego roku i KE proponuje wydłużenie jej o 18 miesięcy. Polska Izba Spedycji i Logistyki przypomina, że KE początkowo w zakładała, pewne zmiany w umowie, m.in. nałożenie obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających, że przewoźnik jest należycie upoważniony do wykonywania przewozu międzynarodowego czy wprowadzenie klauzul ochronnych w odpowiedzi na rosnące obawy niektórych krajów sąsiadujących w związku z liberalizacją transportu międzynarodowego rynku pomiędzy przewoźnikami z UE i Ukrainy. KE uważa, że jeśli nie będzie przeciwskazań, po 2025 roku umowa z automatu powinna zostać przedłużona o 6 miesięcy. 

Drogowy
Duży pożar bazy samochodowej w Kwidzynie
Drogowy
Przewoźnicy: konieczne są mniejsze obciążenia fiskalne
Drogowy
Euro NCAP oceni bezpieczeństwo ciężarówek
Drogowy
Wśród przewoźników rosną długi i wydłuża się lista bankrutów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Drogowy
Ciężarówki na celowniku złodziei
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?