Wspólne działania obejmować będą w szczególności wymianę informacji o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni. – Podpisane porozumienie pozwoli na wymianę wiedzy i  własnych doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni pomiędzy zespołami – wyjaśnia  dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda.

Czytaj więcej w: KAS uszczelni pobór podatków od e-handlu

Za realizację porozumienia z ramienia NCBC odpowiada Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego MON (CSIRT) funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Czytaj więcej w: Kręta droga do e-CMR

MON współtworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa, a Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) realizując m.in. zadania wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpraca obu instytucji przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. – Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rosnącym znaczeniem technologii cyfrowych, w ciągu najbliższych lat należeć będzie do podstawowych zadań Poczty, zwłaszcza w kontekście wdrażania nowej strategii spółki, do której filarów zaliczamy m.in. zwiększenie udziału w rynku usług cyfrowych – tłumaczy prezes zarządu Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.