Rząd włoski częściowo wycofał się 14 października z wymogu posiadania zielonych certyfikatów przez zagranicznych kierowców w ruchu międzynarodowym. Jest to odstąpienie warunkowe: wjazd do Włoch jest dozwolony tylko do miejsc wyznaczonych do załadunku lub rozładunku towarów, pod warunkiem, że czynności te są wykonywane przez inny personel.

Rząd włoski planował wprowadzenie obowiązku dokumentacji szczepienia lub ozdrowienia od 15 października. Po przeprowadzonych w ostatnich tygodniach spotkaniach i rozmowach ze stowarzyszeniami branżowymi i związkami zawodowymi w branży transportu morskiego i drogowego rzeczy dotyczących sposobu realizacji przepisów podyktowanych dekretem z mocą ustawy z dnia 21 września, rząd włoski złagodził przepisy, które mają obowiązywać do końca 2021 roku. 

Przepisy obejmują także załogi statków i te w razie braku greenpass muszą przejść test molekularny na obecność wirusa jeżeli chcą zejść na ląd.