Ministerstwo Rozwoju wie jak pomóc przedsiębiorcom

Epidemia koronawirusa zmusiła MR do przygotowania projektu specustawy umożliwiającej pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu epidemii.

Publikacja: 11.03.2020 17:10

Ministerstwo Rozwoju wie jak pomóc przedsiębiorcom

Foto: logistyka.rp.pl

Resort przedstawi projekt specustawy na początku przyszłego tygodnia. Ustawa przygotowana w Ministerstwie Rozwoju przy wsparciu przedsiębiorców przewiduje kilka pakietów: osłonowy, odroczenia w płatnościach, narzędzia poprawy płynności finansowej, ochronę i wsparcie rynku pracy, zasiłki chorobowe i opiekuńcze, ulgi lub umorzenia składek na ZUS.

Czytaj więcej w: Koronawirus obniżył ceny paliwa

Resort zaproponował, aby definicja „znaczącego spadku przychodów” oznaczała co najmniej 15-procentową redukcję. O pomoc z powodu „kryzysu” będą mogli ubiegać się także przedsiębiorcy, który zanotowali spadek przychodów w okresie 3, a nie jak jest do tej pory 6 miesięcy.

Z bardziej szczegółowych pomysłów resort wymienia:

ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK,

ułatwienia w split payment,

przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wcześniejsze zwroty VAT,

ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek.

W stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu resort przewiduje:
– zniesienie opłaty prolongacyjnej,
– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie jej na MŚP i duże firmy.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy autokarowi na skraju bankructwa

Instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm to m.in. tanie pożyczki i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ochrona i wsparcie rynku pracy zawiera m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Prace nad specustawą wymagają nowelizacji kilkunastu ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Resort przedstawi projekt specustawy na początku przyszłego tygodnia. Ustawa przygotowana w Ministerstwie Rozwoju przy wsparciu przedsiębiorców przewiduje kilka pakietów: osłonowy, odroczenia w płatnościach, narzędzia poprawy płynności finansowej, ochronę i wsparcie rynku pracy, zasiłki chorobowe i opiekuńcze, ulgi lub umorzenia składek na ZUS.

Czytaj więcej w: Koronawirus obniżył ceny paliwa

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?