W strefie rowerowej prędkość wszystkich pojazdów ograniczona jest do 30 km/h. Rząd przewidział ułatwienia w tworzeniu takich stref. Pojawił się także nowy znak zakazujący wyprzedzania rowerów przez samochody. Nowością są także zielone strzałki dla rowerzystów, pozwalające im na skręt w prawo na skrzyżowaniu.

""

logistyka.rp.pl

Przepisy wprowadziły również ekspresowe drogi dla rowerów oraz miejsca parkingowe dla ryksz. Ustawodawca uprzywilejował także samochody współdzielone, które mogą korzystać z wydzielonych parkingów oraz pasów ruchu.

Czytaj więcej w: Już w sierpniu mogą obowiązywać pierwsze zapisy Pakietu Mobilności

Samochody o dmc powyżej 3,5 tony skręcające w prawo muszą to robić w tempie marszu. Jeżeli szybkość będzie większa grozi 70 euro kary. Wyprzedzając rowerzystę w mieście należy zachować 1,5 m odległości od wyprzedzanego. Poza terenem zabudowanym odległość wzrasta do 2 m.