Kierowcy jeszcze nie są pracownikami delegowanymi

Znowelizowana dyrektywa o delegowaniu pracowników wchodzi w życie 30 lipca, jednak nie obejmuje kierowców w transporcie międzynarodowym.

Publikacja: 15.07.2020 10:28

Kierowcy jeszcze nie są pracownikami delegowanymi

Foto: logistyka.rp.pl

Są oni objęci specjalnymi regulacjami, które są częścią uchwalonego 8 lipca Pakietu Mobilności i zaczną obowiązywać za 18 miesięcy. Delegowanie będzie obowiązywać w kabotażu oraz w przewozach cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez polską firmę na trasie z  Niemiec do Francji). Wyłączony z delegowania będzie natomiast tranzyt oraz przewozy bilateralne (przewozy z Polski lub do Polski). W związku z tą zmianą część przewoźników wykonujących przewozy z Polski lub do Polski będzie miało do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą formalności niż dotychczas, natomiast znacznie więcej utrudnień będzie czekać na firmy wykonujące przerzuty oraz kabotaże.

Czytaj więcej w: Pierwsze zapisy Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać już od września

Inelo podkreśla, że kierowcy zostaną objęci nie tylko płacą minimalną, ale także pełnymi układami zbiorowymi wraz ze wszystkimi zapisanymi w nich dodatkami. – Nie tylko zwiększy to koszty wynagrodzeń, ale przede wszystkim wiąże się ze znacznym skomplikowaniem i trudnością rozliczenia. Zmieni się także możliwość zaliczania diet i ryczałtów za noclegi, ponieważ w dyrektywie jest zapis, że jakiekolwiek kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej. To jest powodem dyskusji o zmianie przepisów i modelu wynagradzania kierowców w Polsce – podkreśla ekspert Inelo Mateusz Włoch.

Czytaj więcej w: http://Pakiet Mobilności podniesie koszty wynagrodzeń kierowców o 30 proc.

Pakiet Mobilności przewiduje, że zniknie obowiązek posiadania przedstawiciela, wprowadzi także spójny system zgłoszenia pracowników. Do końca lipca br. zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników mają zacząć obowiązywać (w sektorach poza transportem), a nie wszystkie kraje wprowadziły jeszcze odpowiednie przepisy. Brakuje także wytycznych oraz informacji o  układach zbiorowych obowiązujących powszechnie w konkretnych państwach. Powoduje to, że oprócz przewidywanego znacznego zwiększenia kosztów delegowania dochodzi jeszcze niepewność, w jaki sposób prawidłowo ustalać wynagrodzenie. Sektor transportu ma natomiast dodatkowe 18 miesięcy na przygotowanie się do tych zmian.

Czytaj więcej w: Berlin faworyzuje pomocą przewoźników

W Polsce dyrektywa o delegowaniu pracowników jest zaimplementowana w ramach ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt zmiany tej ustawy trafił do Sejmu i został skierowany na pierwsze czytanie. Projekt zawiera także m.in. rozszerzenie dotychczasowych uprawnień PIP, związanych z możliwością współpracy z organami kontrolnymi z innych państw czy też uzyskiwania dostępu np. do informacji podatkowych.

Są oni objęci specjalnymi regulacjami, które są częścią uchwalonego 8 lipca Pakietu Mobilności i zaczną obowiązywać za 18 miesięcy. Delegowanie będzie obowiązywać w kabotażu oraz w przewozach cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez polską firmę na trasie z  Niemiec do Francji). Wyłączony z delegowania będzie natomiast tranzyt oraz przewozy bilateralne (przewozy z Polski lub do Polski). W związku z tą zmianą część przewoźników wykonujących przewozy z Polski lub do Polski będzie miało do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą formalności niż dotychczas, natomiast znacznie więcej utrudnień będzie czekać na firmy wykonujące przerzuty oraz kabotaże.

Legislacja
Tachografy powstrzymają nielegalną konkurencję?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów