Podatki na raty dla poszkodowanych przez covid

Mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Publikacja: 18.03.2021 13:20

Podatki na raty dla poszkodowanych przez covid

Foto: logistyka.rp.pl

Minister Finansów przypomniał prezesom regionalnych izb obrachunkowych, że w sytuacji kryzysowych została przedłużona możliwość stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości. Mogą one wprowadzić zwolnienia oraz przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Jednocześnie zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r.

Czytaj więcej w: Brytyjskie kontrole fitosanitarne przełożone na później

Jest to możliwe dzięki nowelizacji z 9 grudnia 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

O takie rozwiązanie zaapelował do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy zakładają firmy w Niemczech

Minister Finansów poinformował też prezesów regionalnych izb obrachunkowych o możliwościach udzielania, na wniosek przedsiębiorcy indywidualnych ulg w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku (zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych.

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?