W 2020 roku pozostanie on na wysokości z 2019 roku. Strona polska otrzyma 146 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 64 tys. na przewozy z krajów trzecich z wyłączeniem Włoch.

Strony umówiły się, że porozumienie zawarto w formule „wstępnej umowy”, co daje możliwość modyfikacji liczby wymienionych zezwoleń. W ostatnich latach przewoźnikom rosyjskim brakuje zezwoleń i to oni zabiegali o powiększenie wymiany.

Polscy przewoźnicy cały czas wskazują na bezprawne praktyki rosyjskich funkcjonariuszy kontrolnych, domagających się innego typu zezwoleń niż akurat pokazywane przez kierowcę. Przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Transportu zapewnili, że będzie te bezprawne praktyki ukrócać.

Według danych Straży Granicznej, w pierwszej połowie br. przez granicę polsko-białoruską przejechało 546,5 tys. samochodów ciężarowych, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. W przypadku granicy z należącym do Rosji Obwodem Kaliningradzkim ruch samochodów ciężarowych zmalał o 14 proc. do 54,3 tys.

Polskę czekają jeszcze negocjacje z Białorusią i Ukrainą. Z ostatnim z wymienionych państw będą najtrudniejsze, ponieważ największa nierównowaga występuje właśnie w przewozach z tym krajem.