To gratka dla szkół, uczelni, a szczególnie studenckich kół naukowych oraz instytucji wspierających osoby  poszukujące pracy. Międzynarodowe Targi Transportu Szynowego TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. W tegorocznej edycji Targów TRAKO 2019 udział zapowiedziało już ponad 700 wystawców z 30 krajów, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to również branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników, a tym którzy już pracują może wskazać nowe ścieżki kariery.
W ramach Dnia Edukacji i Kariery wystawcy Targów TRAKO zaprezentują najciekawsze oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań będzie możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji czy też studiów doktoranckich.
W Dniu Kariery będzie można nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która doskonale obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim prezentuje najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów będzie to również szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego. Osobiste rozmowy i spotkania z przedstawicielami branży, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami, pomogą w dokonywaniu właściwych wyborów oraz realizacji planów osobistego rozwoju zawodowego.

""

logistyka.rp.pl