W Europie przewoźnicy nie kupują ciężarówek

W listopadzie rejestracje samochodów ciężarowych (o dmc powyżej 3,5 ton) w UE zmalały o 15,3 proc. w stosunku do tego samego okresu roku wcześniejszego.

Publikacja: 20.12.2019 18:04

W Europie przewoźnicy nie kupują ciężarówek

Foto: logistyka.rp.pl

To piąty miesiąc spadków, podlicza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA. Po jedenastu miesiącach rejestracje samochodów ciężarowych w Europie są o 1,6 proc. wyższe niż w 2018 roku, co wynika z wysokiego poziomu zakupów w pierwszej połowie roku.

W przypadku lekkich pojazdów użytkowych, o dmc do 3,5 tony, rejestracje zmalały o 7,9 proc. co jest efektem wprowadzenia po 1 września nowych zasad homologacji z testem wg norm WLTP. Jednak od początku roku rejestracje z wynikiem 1,93 mln są o 2,3 proc. większe niż w tym samym okresie wcześniejszego roku.

Największe rynki w tym segmencie to: Francja (434,2 tys., wzrost o 4,1 proc.), Wielka Brytania (338,2 tys., wzrost o 1,9 proc.) oraz Niemcy (281,4 tys., wzrost o 7,4 proc.). Polska z wynikiem 62,3 tys. (wzrost o 0,8 proc.) jest na ósmym miejscu.

Rejestracje ciężkich pojazdów, o dmc powyżej 16 ton zanotowały 17,6-procentowy spadek, natomiast po jedenastu miesiącach rynek notuje 1-procentowy wzrost. Wiodące rynki to Niemcy (64,9 tys. samochodów, więcej o 3,2 proc.), Francja (46,1 tys., wzrost o 3,3 proc.) i Wielka Brytania (39,5 tys., wzrost o 10,8 proc.). Polska jest na czwartym miejscu z rejestracjami 24,1 tys. aut, co oznacza 6,3-procentowy spadek.

Czytaj więcej w: http://Lekki spadek sprzedaży opon do ciężarówek

Rejestracje autobusów i autokarów zmalały o 3,4 proc. w stosunku do listopada 2018 roku. Od początku roku rejestracje są większe o 2 proc. w stosunku do zanotowanych w tym samym okresie roku 2018. Najwięcej tego typu pojazdów zarejestrowano we Francji (6 tys., wzrost o 4,2 proc.), Wielkiej Brytanii (5,9 tys., spadek o 15,8 proc.) i Niemczech (5,7 tys., spadek o 2 proc.).

Jesienią producenci samochodów ciężarowych po kolei ogłaszali zmniejszenie produkcji oraz wdrożyli zwolnienia pracowników. W nadchodzących latach producenci ciężkiego taboru będą musieli wprowadzić pojazdy z alternatywnymi napędami, aby spełnić w 2025 roku unijne limity ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 15 proc. w stosunku do 2019 roku.

To piąty miesiąc spadków, podlicza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA. Po jedenastu miesiącach rejestracje samochodów ciężarowych w Europie są o 1,6 proc. wyższe niż w 2018 roku, co wynika z wysokiego poziomu zakupów w pierwszej połowie roku.

W przypadku lekkich pojazdów użytkowych, o dmc do 3,5 tony, rejestracje zmalały o 7,9 proc. co jest efektem wprowadzenia po 1 września nowych zasad homologacji z testem wg norm WLTP. Jednak od początku roku rejestracje z wynikiem 1,93 mln są o 2,3 proc. większe niż w tym samym okresie wcześniejszego roku.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu