Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał wartą 70,7 mln zł umowę z konsorcjum sopockich spółek NDI na wykonanie robót związanych z „Budową placów  manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia.

Czytaj więcej w: Od 1 lipca Berlin wzmacnia porty podatkami

W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Oznacza to także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, tzw. hydrantowej wraz ze zbiornikiem oraz przepompownią wody pożarowej. W planach jest też realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z dojazdami, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych.

""

Reprezentująca konsorcjum wykonawców b. prezes zarządu NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Jacek Sadaj, i wiceprezes zarządu, dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami Maciej Bąk. fot. Tadeusz Urbanek

logistyka.rp.pl

Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo będzie tam trzeba wybudować drogę dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2. Umowa obejmuje też wykonanie ogrodzenia, bram i furtek oraz wycinkę i nasadzenia zieleni. Potrzebne też będzie przygotowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu kołowego i pieszego.