W nowym PBDK do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku zostały uwzględnione takie inwestycje jak:

  •  droga ekspresowa S5 na odc. Sobótka (S8) – Świdnica – Bolków (S3)
  •  droga ekspresowa S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina,
  •  droga ekspresowa S8 na odc. Boboszów (gr. państwa) – Kłodzko – Wrocław (Magnice),
  •  droga ekspresowa S16 na odc. S61 (Ełk) – S19 (Białystok),
  •  Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 oraz drogi ekspresowej S50,
  •  droga ekspresowa S12 na odc. S74 (Kozenin) – S8 (Łódź Południe).

Łącznie na inwestycje rząd przeznacza 291, 4 mld zł, z tego fundusze krajowe wyniosą 248,8 mld zł, a unijne niemal 40 mld zł, czyli jedną szóstą krajowych.

Zadania z załącznika nr 1 mają wartość 186,9 mld zł, z załącznik nr 2 wartość 101,9 mld zł. Rezerwa na waloryzacje kontraktów sięga 3 mld zł. Załącznik nr 2 obejmuje inwestycje z dotychczasowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z finansowaniem zapewnionym z Krajowego Funduszu Drogowego i kończącej się perspektywy unijnej. Niektóre zadania będą finansowane z nowej perspektywy.

Załącznik nr 1 obejmuje wyłącznie projekty przewidziane do realizacji po styczniu 2021 roku i finansowane z KFD oraz nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Po zakończeniu PBDK na lata 2014-2023 długość autostrad i ekspresówek przekroczy 6 tys. km. W 2023 roku wszystkie miasta wojewódzkie będą miały dostęp do sieci dróg ekspresowych i autostrad. Gęstość dróg ekspresowych wzrośnie z 8,7 km/na 1000 km2 do 21 km, a gęstość autostrad i dróg ekspresowych zwiększy się z 14,3 km/1000 km2 do 27,9 km.

Całkowita długość dróg sieci TEN-T w Polsce wynosi 7,7 tys. km. Sieć bazowa TEN-T ukończona była na przełomie 2020 i 2021 roku w 70%, zaś kompleksowa w 30%.

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że nawet po 2023 roku brak będzie dróg uzupełniających jak S10, S12, S16 i S74. Resort zaznacza, że choć drogi krajowe stanowią 4,6% sieci dróg, przenoszą połowę ruchu. Dlatego konieczna jest dalsza rozbudowa szlaków i poprawa wskaźnika dostępności transportowej, szczególnie dla najbardziej upośledzonych pod tym względem województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Inwestycje pomogą także zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem przyjętego przez rząd Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko poszkodowanych.

Jednocześnie biegnie ustanowiony w kwietniu 2021 roku Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, wartości 27,9 mld zł. Za tę sumę powstanie 820 km dróg otwartych dla   ciężarówek.