Na horyzoncie potężne inwestycje drogowe

Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku przewiduje inwestycje drogowe w tempie średnio 22,4 mld zł rocznie.

Publikacja: 18.08.2021 07:28

Na horyzoncie potężne inwestycje drogowe

Foto: Fot GDDKiA, S5 w budowie

W nowym PBDK do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku zostały uwzględnione takie inwestycje jak:

  •  droga ekspresowa S5 na odc. Sobótka (S8) – Świdnica – Bolków (S3)
  •  droga ekspresowa S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina,
  •  droga ekspresowa S8 na odc. Boboszów (gr. państwa) – Kłodzko – Wrocław (Magnice),
  •  droga ekspresowa S16 na odc. S61 (Ełk) – S19 (Białystok),
  •  Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 oraz drogi ekspresowej S50,
  •  droga ekspresowa S12 na odc. S74 (Kozenin) – S8 (Łódź Południe).

Łącznie na inwestycje rząd przeznacza 291, 4 mld zł, z tego fundusze krajowe wyniosą 248,8 mld zł, a unijne niemal 40 mld zł, czyli jedną szóstą krajowych.

Zadania z załącznika nr 1 mają wartość 186,9 mld zł, z załącznik nr 2 wartość 101,9 mld zł. Rezerwa na waloryzacje kontraktów sięga 3 mld zł. Załącznik nr 2 obejmuje inwestycje z dotychczasowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z finansowaniem zapewnionym z Krajowego Funduszu Drogowego i kończącej się perspektywy unijnej. Niektóre zadania będą finansowane z nowej perspektywy.

Załącznik nr 1 obejmuje wyłącznie projekty przewidziane do realizacji po styczniu 2021 roku i finansowane z KFD oraz nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

Po zakończeniu PBDK na lata 2014-2023 długość autostrad i ekspresówek przekroczy 6 tys. km. W 2023 roku wszystkie miasta wojewódzkie będą miały dostęp do sieci dróg ekspresowych i autostrad. Gęstość dróg ekspresowych wzrośnie z 8,7 km/na 1000 km2 do 21 km, a gęstość autostrad i dróg ekspresowych zwiększy się z 14,3 km/1000 km2 do 27,9 km.

Całkowita długość dróg sieci TEN-T w Polsce wynosi 7,7 tys. km. Sieć bazowa TEN-T ukończona była na przełomie 2020 i 2021 roku w 70%, zaś kompleksowa w 30%.

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że nawet po 2023 roku brak będzie dróg uzupełniających jak S10, S12, S16 i S74. Resort zaznacza, że choć drogi krajowe stanowią 4,6% sieci dróg, przenoszą połowę ruchu. Dlatego konieczna jest dalsza rozbudowa szlaków i poprawa wskaźnika dostępności transportowej, szczególnie dla najbardziej upośledzonych pod tym względem województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Inwestycje pomogą także zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem przyjętego przez rząd Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko poszkodowanych.

Jednocześnie biegnie ustanowiony w kwietniu 2021 roku Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, wartości 27,9 mld zł. Za tę sumę powstanie 820 km dróg otwartych dla   ciężarówek.

W nowym PBDK do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku zostały uwzględnione takie inwestycje jak:

Łącznie na inwestycje rząd przeznacza 291, 4 mld zł, z tego fundusze krajowe wyniosą 248,8 mld zł, a unijne niemal 40 mld zł, czyli jedną szóstą krajowych.

Pozostało 90% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach