Komisja pozwała Danię za zakaz parkowania

Komisja Europejska pozwała Danię przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), ponieważ ciężarówki mogą tam stać na publicznym parkingu maksymalnie przez 25 godzin.

Publikacja: 21.08.2021 19:22

Komisja pozwała Danię za zakaz parkowania

Foto: Fot. Truckparkingeurope

Komisja twierdzi, że duńskie prawo ogranicza swobodny przepływ usług gwarantowany przepisami UE. Przedsiębiorcy zagraniczni znajdują się w niekorzystnej sytuacji, przez nowy zakaz utrudnione są przewozy transgraniczne i kabotaż. „Ponieważ firmy te nie mają bazy w Danii, potrzebują miejsc parkingowych, aby móc prowadzić swoją działalność i wypełniać zobowiązania UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006”, wyjaśnia KE.

Czytaj więcej w: Ułatwienia w szkoleniach kierowców zawodowych

Komisja uważa, że duńska regulacja nie jest konieczna ani proporcjonalna. Cele takie jak „zapewnienie uporządkowanych warunków w miejscach odpoczynku” lub „zwalczanie nielegalnego i niebezpiecznego parkowania” można osiągnąć również innymi środkami.

Czytaj więcej w: Czy karta praw kierowców poprawi warunki pracy?

Dania ograniczyła od 1 lipca czas postoju ciężarówek na publicznych parkingach do 25 godzin.

Duńska regulacja jest pokłosiem wprowadzonego przez Pakiet Mobilności zakazu pobierania regularnego, 45-godzinnego wypoczynku w kabinie kierowcy.

Komisja twierdzi, że duńskie prawo ogranicza swobodny przepływ usług gwarantowany przepisami UE. Przedsiębiorcy zagraniczni znajdują się w niekorzystnej sytuacji, przez nowy zakaz utrudnione są przewozy transgraniczne i kabotaż. „Ponieważ firmy te nie mają bazy w Danii, potrzebują miejsc parkingowych, aby móc prowadzić swoją działalność i wypełniać zobowiązania UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006”, wyjaśnia KE.

Czytaj więcej w: Ułatwienia w szkoleniach kierowców zawodowych

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości