Komisja twierdzi, że duńskie prawo ogranicza swobodny przepływ usług gwarantowany przepisami UE. Przedsiębiorcy zagraniczni znajdują się w niekorzystnej sytuacji, przez nowy zakaz utrudnione są przewozy transgraniczne i kabotaż. „Ponieważ firmy te nie mają bazy w Danii, potrzebują miejsc parkingowych, aby móc prowadzić swoją działalność i wypełniać zobowiązania UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006”, wyjaśnia KE.

Czytaj więcej w: Ułatwienia w szkoleniach kierowców zawodowych

Komisja uważa, że duńska regulacja nie jest konieczna ani proporcjonalna. Cele takie jak „zapewnienie uporządkowanych warunków w miejscach odpoczynku” lub „zwalczanie nielegalnego i niebezpiecznego parkowania” można osiągnąć również innymi środkami.

Czytaj więcej w: Czy karta praw kierowców poprawi warunki pracy?

Dania ograniczyła od 1 lipca czas postoju ciężarówek na publicznych parkingach do 25 godzin.

Duńska regulacja jest pokłosiem wprowadzonego przez Pakiet Mobilności zakazu pobierania regularnego, 45-godzinnego wypoczynku w kabinie kierowcy.