Statystyki OECD wskazują, że w Unii Europejskiej przewozy lotnicze powróciły do poziomu sprzed pandemii. Porównując do kryzysu finansowego z czerwca 2008 roku, w maju 2021 roku były nawet od nich o 48 proc. większe. 

W USA przewozy lotnicze są o 12 proc. większe, ale w obu regionach bardziej ucierpiał eksport drogą lotniczą niż import. 

OECD

W przewozach morskich po spadkach w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku (w stosunku do czerwca 2008 roku o 1 proc. w EU i 4 proc. w USA), przewozy morskie w UE od sierpnia 2020 roku rosną i w maju 2021 roku były o 9 proc. wyższe niż w czerwcu 2020 roku. 

W przypadku USA transport morski pozostaje na poziomie z czerwca 2008 roku. 

Europejski morski eksport z UE do krajów BRICS oraz Azji wzrósł w maju 2021 o 91 proc. w stosunku do szczytów sprzed kryzysu finansowego w 2008 roku. W tym samym czasie amerykański eksport morski do krajów BRICS podwoił się. 

Dane OECD pokazują, że transport drogowy zmniejszył przewozy jedynie w drugim kwartale 2020 roku, a od tego czasu odrobił straty. Podobnie jest z transportem kolejowym, który zwiększył pracę w stosunku do kryzysowego 2008 roku. 

OECD